• Nyheter
  • Flera produkter för grundisolering

Nyheter

Flera produkter för grundisolering

Flera produkter för grundisolering
Finja kompletterar sitt cellplastsortiment med en skiva för dränering och isolering av källarväggar.

        
 

Finja Drän är ett komplett produktsortiment för dränering och isolering av källarväggar. I sortimentet ingår cellplastskivor, fäststick, fiberduk, dukstift och avslutningslist.

Finja Drän är ett produktsortiment för isolering och dränering av nyproducerade eller befintliga källarväggar. Basen i sortimentet är en cellplastskiva som uppges ha stor dräneringskapacitet och god isolerande effekt. Skivan består av cellplastkulor som ska ge en öppen struktur som kan ventilera bort fukt från källarväggar.

Fiberduk håller skivan öppen

Skivan monteras direkt på källarväggen med självhäftande fäststick. Utanpå fästs fiberduk som ska förhindra att finkornigt material tränger in i skivan och täpper till. Fiberduken ska sedan fästas med dukstift i skivan. I överkant avslutas sedan isoleringen med en avslutningslist somfästs in i källarväggen och fogas med silikon.

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.