• Nyheter
  • Fler som tror på ökad underhållsvolym på lång sikt

Nyheter

Fler som tror på ökad underhållsvolym på lång sikt

Fler som tror på ökad underhållsvolym på lång sikt
Fortsatt stabil ökning av underhållsvolymen

I analysföretaget Industrifaktas löpande enkät med 100 större kommunala och privata bostadsbolag, kan man utläsa att utsikterna de kommande fem åren ser goda ut för en fortsatt stabil ökning av underhållsvolymen. Närmare hälften av de intervjuade företagen räknar med att underhållsvolymen kommer att öka måttligt de närmaste fem åren. 4 av 10 tror att underhållsvolymen ligger kvar på en oförändrad nivå. Det är först och främst fortsatta behov i eftersatta områden, som kommer att ha inverkan på underhållets omfattning den kommande femårsperioden.

För de kommunala bostadsbolagen spelar hyresintäkterna en avsevärt större roll jämfört med ränteutvecklingen, när det gäller möjligheten att hantera de planerade åtgärderna. Endast en marginell andel av de intervjuade bostadsbolagen tror att politiska beslut, som ekonomiska stimulanser, kommer att ha någon större inverkan på underhållsvolymens utveckling.

Källa Industrifakta AB

industrifakta
industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.