Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Fler kvinnor behövs i byggbranschen!

Nyheter

Fler kvinnor behövs i byggbranschen!

Fler kvinnor behövs i byggbranschen!
Som ett led i arbetet för en attraktiv byggbransch driver Sveriges Byggindustrier ett nationellt mentorskapsprogram för kvinnor i medlemsföretagen – MentorBygg.

Syftet med programmet är att bidra till medlemsföretagens och byggbranschens framtida chefsförsörjning och konkurrenskraft genom att ta tillvara och utveckla kvinnor som en viktig rekryteringsbas. Byggbranschen måste kunna attrahera de bästa förmågorna, oavsett om de är kvinnor eller män. I dag finns det för få kvinnor, och det har branschen inte råd med. Därför startades MentorBygg. Målet är att öka andelen kvinnliga chefer i medlemsföretagen och i branschen.

Årets deltagare i MentorBygg har tagit fram en film. Filmen vill lyfta en viktig fråga - att attrahera fler kvinnor till byggbranschen. Man hoppas även generellt attrahera fler personer och öka intresset för byggbranschen. Med filmen vill man på ett lekfullt sätt skapa nyfikenhet för branschen, visa på olika yrkesroller inom byggbranschen samt visa att branschen har någonting för alla och att alla är välkomna.

En av frågeställningarna var varför kvinnor slutar i produktionsdelen av byggbranschen och hur företag kan få dem att stanna. Många har dock valt att sluta i produktionen p g a stress, bristande ledarskap, oflexibla arbetstider och osäkerhet kring arbetsställe. Det finns också svar kring både en tuff psykisk och fysisk miljö. En av sakerna som var avgörande för de som stannat i produktionen är bra ledarskap hos den närmaste chefen, vilket även är betydande för om man utvecklas och trivs eller inte.

Byggbranschen har en stereotyp rekrytering och för chefsbefattningar sker den i mycket hög utsträckning från produktionsdelen, vilket kvinnorna enligt enkätundersökningen lämnar. Rekrytering av ledare sker mycket sällan från andra branscher, och tillsammans med kravet på produktionserfarenhet så skapar det en homogenitet i branschen och bland dess chefer. Kvinnor blir oftare erbjudna mer administrativa tjänster, de får i högre grad arbetsuppgifter som är kopplade till kvalitet, miljö och arbetsmiljö istället för direkta linjeuppdrag. Dessa tjänster försämrar sedan möjligheten att klättra i karriärstegen då tjänsterna anses ha lägre status.

Byggbranschen har dock mycket att erbjuda och med rätt förutsättningar såsom bra ledarskap och ett öppnare synsätt på olika typer av erfarenheter och kompetens kan branschen utvecklas positivt för alla. Med filmen önskar man alltså kunna locka fler unga kvinnor och män som kan bidra till att bygga byggbranschen för framtiden. Läs mer om kampanjen här.

En liknande kampanj startades under våren av Byggnads och Byggcheferna, den har kallats ”Stoppa machokulturen i Byggbranschen”. Kampanjen är rikstäckande och riktar sig såväl till allmänheten som byggbranschen och egna medlemmar. Under de kommande tre åren kommer man arbeta med information, opinions- och utbildning för att visa att alla tjänar på en jämställd byggbransch. Som vi tidigare skrivit om, höll Byggnads och Byggcheferna under Almedalsveckan ett seminarium om jämställdhet och hur vi ska få fler kvinnor till de tekniska utbildningarna och ut på byggarbetsplatserna. Det är idag bara 0,8% av Byggnads medlemmar som är tjejer. Totalt sett är andelen kvinnor i byggbranschen 8%. Byggbranschen står just nu inför rekryteringsproblem och kompetensbrist. Jämställdhet och jämnare könsfördelning är en potentiell lösning. Det skulle låta branschen utvecklas och växa. Läs mer på http://stoppamachokulturen.nu/


Skriven av Harald Holm

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.