Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Nyheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter
Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.

Av de tillfrågade fastighetsbolagen tror ca 45 procent att investeringarna i underhåll kommer att öka under 2023, drygt 25 procent tror att det kommer ligga kvar på samma nivå som 2022 och 25 procent väntar sig en minskning. Det tyder på en fortsatt positiv utveckling av underhållet menar Navet. Det är dock viktigt att notera att det finns en stor osäkerhet bland fastighetsbolagen.

De viktigaste faktorerna som kan påverka underhållets omfattning under den kommande tvåårsperioden är, enligt panelen, energiprisernas och räntornas utveckling samt de höga materialpriserna. Om energipriserna och räntorna stiger samtidigt som materialpriserna ligger kvar på en hög nivå, kan mängden underhåll bli betydligt lägre. Samtidigt är det tydligt att invändigt underhåll har hög prioritet de kommande två åren. En förklaring kan vara att invändigt underhåll har tvingats stå tillbaka under de två senaste åren, på grund av besöksrestriktioner i samband med pandemin. 

Källa: Navet AB

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.