Nyheter

Fasadskiva i åtta nya färger

Cembrit Transparent i Vallastaden, Linköping
Nu finns det sammanlagt 15 olika färger att välja mellan på Cembrit Transparent. Åtta av dem är nya.

Fasadskivan Cembrit Transparent är en fibercementskiva som är genomfärgad med ett semitransparent lack. Lacket ger ett extra skydd och gör därmed skivan hållbarare samt bevara sitt utseende i alla väder. Lacket är akrylbaserat och miljövänligt. Det har nu fått en formula som gör det mer transparent så att fibercementens karaktär lyfts fram. Brandtekniskt är skivan klassad enligt EN 13501-1. För tvåstegstätad fasad ska skivorna monteras med ventilerad och dränerad luftspalt mellan fasadskiva och vindskydd. För att få en fungerande luftspalt ska skivan monteras på vertikal läkt med ett djup på minst 28 mm. Ventilationsspalten högst upp och längst ner måste vara minst 15 mm. Fasadskivornas infästningspunkter längs den vertikala läkten får max vara 400 mm. Produkten är registrerad i BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

Typ av skiva..........................................NT
Kategori................................................A
Styrkeklass............................................4
Böjhållfasthet våt................................Min 18 MPa
Densitet................................................≥ 1,55 g/cm3
Motstånd mot brand...........................A2 - s1, d0
Vattenavvisande..................................Godkänd
Toleranser, standardformat...............Nivå I
Toleranser, tillvekningsformat...........Nivå II
Utsläpp av farliga ämnen....................Ej fastställd prestanda
Resistens mot varmt vatten...............RL ≥ 0,75
Resistens mot varmt väta/torka........RL ≥ 0,75
Resistens mot varmt frost/tina..........RL ≥ 0,75
Resistens mot varmt regn/hetta........Godkänd

Skriven av Harald Holm

Cembrit Transparent, 15 färger
Cembrit Transparent, 15 färger
Åtta nya färger
Åtta nya färger

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.