Nyheter

Fasadskiva i åtta nya färger

Cembrit Transparent i Vallastaden, Linköping
Nu finns det sammanlagt 15 olika färger att välja mellan på Cembrit Transparent. Åtta av dem är nya.

Fasadskivan Cembrit Transparent är en fibercementskiva som är genomfärgad med ett semitransparent lack. Lacket ger ett extra skydd och gör därmed skivan hållbarare samt bevara sitt utseende i alla väder. Lacket är akrylbaserat och miljövänligt. Det har nu fått en formula som gör det mer transparent så att fibercementens karaktär lyfts fram. Brandtekniskt är skivan klassad enligt EN 13501-1. För tvåstegstätad fasad ska skivorna monteras med ventilerad och dränerad luftspalt mellan fasadskiva och vindskydd. För att få en fungerande luftspalt ska skivan monteras på vertikal läkt med ett djup på minst 28 mm. Ventilationsspalten högst upp och längst ner måste vara minst 15 mm. Fasadskivornas infästningspunkter längs den vertikala läkten får max vara 400 mm. Produkten är registrerad i BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

Typ av skiva..........................................NT
Kategori................................................A
Styrkeklass............................................4
Böjhållfasthet våt................................Min 18 MPa
Densitet................................................≥ 1,55 g/cm3
Motstånd mot brand...........................A2 - s1, d0
Vattenavvisande..................................Godkänd
Toleranser, standardformat...............Nivå I
Toleranser, tillvekningsformat...........Nivå II
Utsläpp av farliga ämnen....................Ej fastställd prestanda
Resistens mot varmt vatten...............RL ≥ 0,75
Resistens mot varmt väta/torka........RL ≥ 0,75
Resistens mot varmt frost/tina..........RL ≥ 0,75
Resistens mot varmt regn/hetta........Godkänd

Skriven av Harald Holm

Cembrit Transparent, 15 färger
Cembrit Transparent, 15 färger
Åtta nya färger
Åtta nya färger

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.