Nyheter

Fasadmonterade energipaneler

Ruukki Solar panel
Ruukki Solar panel tar tillvara och producerar el av solenergi.

Nu lanserar Ruukki nya fasadmonterade Ruukki Solar panel. Panelen, som ingår i systemet för energipaneler, tar tillvara och producerar el av solenergi.

Tack vare lufttätheten kan Ruukkis energipanelsystem hjälpa kunden till en betydande besparing av energikostnaden. Och genom en integrering kan Ruukki nu också erbjuda solpanel som ger elektricitet.

Besparing på 20 procent
– Genom att även producera el kan panelsystemet bidra till en besparing på upp mot 20 procent av energikostnaden, förklarar Martin Flodihn, affärsområdeschef på Ruukki.

Ruukki Solar panel placeras i fasadmonterade, formanpassade moduler. Modulerna är 5,5 meter långa och 0,5 meter höga. På ytan finns ett membran som direkt omvandlar solstrålarna till elektricitet – byggnaden kan producera sin egen el.

Garanti på lufttätheten
Genom att använda systemet kan man höja byggnadens energiklass och öka dess Leed- samt Breeam-poäng för miljöcertifiering. Företaget är också enda tillverkaren som ger garanti på lufttätheten.

Energipanelerna är sandwichpaneler, prefabricerade element med ett isolerande lager mellan två stålplåtar. De används i energieffektiva byggnader som fabriker, lager, kontor och affärslokaler.

Nyheter

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Tunn rumstermostat med display

Tunn rumstermostat med display

Thermotech utökar sitt sortiment av trådlösa rumstermostater för golvvärme med en ny serie. Serie XD har en tunn och diskret design och en display som kan anpassas till att antingen lysa, dimras eller vara helt släckt.

Snyggt brandskydd

Hide design har formgett två stycken Brinte skåp för brandsläckare och brandfilt, som lanseras i samarbete med Göthes industribeslag. Tillverkningen sker lokalt i Dalarna.

Världens första skyddshjälm med MIPS

Världens första skyddshjälm med MIPS

MIPS är en hjälmintegrerad teknik som tillåter att hjälmen, vid ett fall eller slag, kan rotera i förhållande till huvudet och på så sätt skydda hjärnan från rotationsskador. MIPS finns sedan tidigare i bland annat skid- och cykelhjälmar men nu är Guardio Safety först i världen med att lansera en skyddshjälm med MIPS för användning inom bygg- och industribranschen.