Nyheter

Fasadmonterade energipaneler

Ruukki Solar panel
Ruukki Solar panel tar tillvara och producerar el av solenergi.

Nu lanserar Ruukki nya fasadmonterade Ruukki Solar panel. Panelen, som ingår i systemet för energipaneler, tar tillvara och producerar el av solenergi.

Tack vare lufttätheten kan Ruukkis energipanelsystem hjälpa kunden till en betydande besparing av energikostnaden. Och genom en integrering kan Ruukki nu också erbjuda solpanel som ger elektricitet.

Besparing på 20 procent
– Genom att även producera el kan panelsystemet bidra till en besparing på upp mot 20 procent av energikostnaden, förklarar Martin Flodihn, affärsområdeschef på Ruukki.

Ruukki Solar panel placeras i fasadmonterade, formanpassade moduler. Modulerna är 5,5 meter långa och 0,5 meter höga. På ytan finns ett membran som direkt omvandlar solstrålarna till elektricitet – byggnaden kan producera sin egen el.

Garanti på lufttätheten
Genom att använda systemet kan man höja byggnadens energiklass och öka dess Leed- samt Breeam-poäng för miljöcertifiering. Företaget är också enda tillverkaren som ger garanti på lufttätheten.

Energipanelerna är sandwichpaneler, prefabricerade element med ett isolerande lager mellan två stålplåtar. De används i energieffektiva byggnader som fabriker, lager, kontor och affärslokaler.

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.