Nyheter

Fasadmaterial som skapar skuggspel

Fasadmaterial som skapar skuggspel
EQUITONE [linea] är ett fasadmaterial från Ivarsson som är framtaget av och för arkitekter. Fasadmaterialet består av fibercementskivor och har ett tredimensionellt linjerat mönster som ändrar utseende efter hur ljuset faller.

EQUITONE [linea]  kan användas för t ex fasader, bröstningar, balkonger men även för invändiga dekorativa skivor. De är tillverkade av värmebehandlad fibercement och är behandlade på fram- och baksida med en transparent hydrofobering som gör skivorna smuts- och vattenavvisande.

Fasadskivorna har en rå och till synes obehandlad struktur med ränder som har en form och tjocklek som motsvarar ett finger. Ränderna skapar ett spännande skugg- och ljusspel som varierar under dagen alltefter solen förflyttar sig. De finns i två kulörer som blir ljusare med tiden.
Vid framtagning av fasadskivan har mer än 60 internationella arkitekter varit med och bidragit till designen.

Skivorna monteras som en ventilerad klimatskärm och underlaget kan vara av trä, stål eller aluminium med ett max regelavstånd på 600 mm. 
De kan enkelt bearbetas till önskat format med vanliga hand- och elverktyg med diamantklinga.

Skivorna är obrännbara A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.

Montering
EQUITONE [linea] kan monteras med två olika system speciellt framtagna för skivan, med synligt montage eller med dolt montage.

Om skivan monteras med traditionell skruvmontering försänks skruven i spåret på skivan vilket gör att skruvarna inte är synliga på längre avstånd än 3-5 meter.
 
Vid dolt montage används ett sk undercut-system, ett ankare som monteras på baksidan och som i sin tur hängs upp på ett skensystem av aluminium. Monteringssystemet påverkar inte hållbarhet eller livslängden på skivorna negativt.

Format
Format 3050x1220, 2500x1220, 3050x1195, 2500x1195 mm.
Tjocklek: 8/10 mm.


Skriven av Anna Göth


EQUITONE [linea]
EQUITONE [linea]
EQUITONE [linea]
EQUITONE [linea]
EQUITONE [linea]
EQUITONE [linea]

Nyheter

Bländningsfri belysning

Greenled har nyligen lanserat ett sortiment av inomhusarmaturer, Phi Vision, Phi Linear och Phi Modul, utrustade med mikroprismor som ger en jämn belysning med låga bländningsvärden, även i längsgående riktning.

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.