Nyheter

Färgläsare som visar ljushetstal

Färgläsare som visar ljushetstal
Skandinaviska Färginstitutet lanserar en ny version av NCS Colour Scan som, förutom att den läser av färger, nu även visar ljushetstal.

   
 

Skandinaviska Färginstitutets nya version 1.3 av färgläsaren NCS Colour Scan kan även bestämma ljushetsvärden.

 

Färgläsaren är avsedd som ett hjälpmedel för den som snabbt vill kunna identifiera färger, exempelvis arkitekter, inredare, designer, målare och inköpare. Läsaren läggs mot den materialyta som ska mätas och efter en knapptryckning visas beteckningen för närmaste standardfärg i NCS-skalan. Nytt för läsaren i version 1.3 är att den även visar på vilken sida i NCS Index som färgen finns.


Visar ljushetsvärden
En annan nyhet för läsaren i version 1.3 är att den visar ljushetstalen för den inmätta färgen. Något som, enligt Färginstitutet, underlättar både valet av och kombinationen av färger och material för utvändig och interiör utformning och färgsättning.

Ljushet avgörande för kontrasten
Ljusheten är tillsammans med färgskillnaden de faktorer som avgör kontrasten mellan färger. Och för att bestämma ljusheten behöver man göra en instrumentell mätning eller jämföra med prover som har kända ljushetsvärden, exempelvis i en gråskala.

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.