För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Färgläsare som visar ljushetstal

Färgläsare som visar ljushetstal
Skandinaviska Färginstitutet lanserar en ny version av NCS Colour Scan som, förutom att den läser av färger, nu även visar ljushetstal.

   
 

Skandinaviska Färginstitutets nya version 1.3 av färgläsaren NCS Colour Scan kan även bestämma ljushetsvärden.

 

Färgläsaren är avsedd som ett hjälpmedel för den som snabbt vill kunna identifiera färger, exempelvis arkitekter, inredare, designer, målare och inköpare. Läsaren läggs mot den materialyta som ska mätas och efter en knapptryckning visas beteckningen för närmaste standardfärg i NCS-skalan. Nytt för läsaren i version 1.3 är att den även visar på vilken sida i NCS Index som färgen finns.


Visar ljushetsvärden
En annan nyhet för läsaren i version 1.3 är att den visar ljushetstalen för den inmätta färgen. Något som, enligt Färginstitutet, underlättar både valet av och kombinationen av färger och material för utvändig och interiör utformning och färgsättning.

Ljushet avgörande för kontrasten
Ljusheten är tillsammans med färgskillnaden de faktorer som avgör kontrasten mellan färger. Och för att bestämma ljusheten behöver man göra en instrumentell mätning eller jämföra med prover som har kända ljushetsvärden, exempelvis i en gråskala.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.