Nyheter

Färgläsare som klarar grova ytor

Färgläsare som klarar grova ytor
En ny färgläsare från NCS Colour AB klarar att mäta färger även på grövre ytor. Den avläser även flera färger vid samma mätning.

        
 

NCS Colour Scan 2.0 är en uppdaterad färgläsare som kan läsa av en färg från alla typer av ytor, som väggar, puts, mattor, möbler, golv och beklädnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgläsaren NCS Colour Scan 2.0 är framtagen för att vara ett hjälpmedel vid arbete med färger för arkitekter, målare och designer. Speciellt för mätaren är att den arbetar med en ny teknik klarar att identifiera flera färger vid samma mätning. Det kan vara en fördel vid mätning av flerfärgade mönster och melerade material. En annan förbättring är att den även klarar att mäta på grövre ytor som puts och trä.

Visar närmaste NCS-färg

Mätningen görs med en knapptryckning samtidigt som mätaren hålls mot det aktuella materialet. Då får man fram närmaste standardfärg i NCS-skalan. Därefter kan man gå vidare och bläddra fram mer information om färgen. Det går också att hitta liknande färger och ljusare eller mörkare kulörer.

Sparar information om färgen

Den aktuella färgen kan sedan läggas in i läsarens minne tillsammans med text eller röstetikettter med fakta om mätningen.

 

 

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.