För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Färgläsare som klarar grova ytor

Färgläsare som klarar grova ytor
En ny färgläsare från NCS Colour AB klarar att mäta färger även på grövre ytor. Den avläser även flera färger vid samma mätning.

        
 

NCS Colour Scan 2.0 är en uppdaterad färgläsare som kan läsa av en färg från alla typer av ytor, som väggar, puts, mattor, möbler, golv och beklädnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgläsaren NCS Colour Scan 2.0 är framtagen för att vara ett hjälpmedel vid arbete med färger för arkitekter, målare och designer. Speciellt för mätaren är att den arbetar med en ny teknik klarar att identifiera flera färger vid samma mätning. Det kan vara en fördel vid mätning av flerfärgade mönster och melerade material. En annan förbättring är att den även klarar att mäta på grövre ytor som puts och trä.

Visar närmaste NCS-färg

Mätningen görs med en knapptryckning samtidigt som mätaren hålls mot det aktuella materialet. Då får man fram närmaste standardfärg i NCS-skalan. Därefter kan man gå vidare och bläddra fram mer information om färgen. Det går också att hitta liknande färger och ljusare eller mörkare kulörer.

Sparar information om färgen

Den aktuella färgen kan sedan läggas in i läsarens minne tillsammans med text eller röstetikettter med fakta om mätningen.

 

 

 

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.