Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Färdigisolerat rörpaket till solfångare

Nyheter

Färdigisolerat rörpaket till solfångare

Färdigisolerat rörpaket till solfångare
Sol & Energiteknik AB har lanserat ett komplett, färdigisolerat rörpaket till solfångare. De böjbara rören ska enkelt kunna monteras utan specialverktyg.

     
 

Aeroline Solkulvert är ett monteringsfärdigtfärdigt rörpaket för solfångare. Det innehåller dubbla isolerade rör med givarkabel och finns i olika variationer och längder.

 

 

 

 

 

 

Aeroline Solkulvert är ett monteringsfärdigt paket för rördragning mellan solfångare och tekniktank. Rörpaketet består av två färdigisolerade rör av rostfritt stål eller koppar, kompletterade med en givarkabel. Enligt företaget är rörpaketet flexibelt och enkelt att montera.

Skyddad isolering

Rörpaketets värmeisolering uppges vara beständig mot höga temperaturer och UV-ljus. Ett hölje av nylon- och metallnät ska även ge paketet ett yttre skydd, bland annat mot fågelhackning.

Kan böjas för hand

Rören finns av koppar eller som flexrör av rostfritt stål, i olika dimensioner och längder. De rostfria rören kan med lätthet böjas för hand, vilket underlättar rördragningen. De speciella anslutningskopplingar som behövs monteras helt utan specialverktyg. Med hjälp av en märkning på ena röret kan man enkelt hålla isär inlopps- och returledningen.

 

 

 

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.