Nyheter

Exoskelett för byggarbetare

Exoskelett för byggarbetare
Arbeten ovanför axelhöjd innebär ofta påfrestning på bland annat axlar, skuldror och armar. Hilti har, tillsammans med biomekanikföretaget Ottobock, utvecklat ett exoskelett som förebygger belastningsskador hos byggarbetare som arbetar med montering e d ovanför axelhöjd.

HA EXO-O1 Exoskelett fungerar som en stödstruktur för överkroppen där armarnas vikt förs ner på höfterna med hjälp av kabelbaserad mekanisk teknik. Ingen energiförsörjning behövs. Användarens egen styrka förstärks och risken för belastningsskador minskar med följd att användaren kan hålla på längre med arbetet och behöver färre vilopauser.

Det passiva exoskelettet ger ett dynamiskt stöd utan att begränsa rörelseförmågan i armar och axlar hos användaren. Den låga vikten, under 2 kg, gör också att det är bekvämt att använda. 

Exoskelettet kan användas för de flesta typer av arbeten ovanför axelhöjd, exempelvis vid montering av takgips, målning av undertak, dragning av elkablar, montering av taklister eller montering av ventilationskanaler, rör och sprinklers.

Som tillbehör finns bl a utbytbara armdynor och en förlängning till höftbältet vid behov av större midjestorlek.

Skriven av Anna Göth

Hilti Exoskelett HA EXO-O1
Hilti Exoskelett HA EXO-O1

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.