Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Exakt vattenmätning med ultraljud

Exakt vattenmätning med ultraljud
Från leverantören Kamstrup kommer en vattenmätare som med hjälp av ultraljud ska registrera vattenförbrukningen exakt.

      
 

Multical 21 är en elektronisk vattenmätare som använder sig av ultraljudsteknik. Därmed ska mätningen bli exakt även för små kvantiter.

  

Vattenmätaren Multical 21 ska garantera att det är exakt den förbrukade mängden vatten som avläses av mätaren. Därmed ska faktureringen av förbrukat vatten bli exakt. Dessutom ger det möjlighet att minimera onödig förbrukning av vatten och upptäcka eventuellt läckage.

Larmar vid läckage

Ett inbyggt alarmsystem ger information om läckage och förebygger kostsamma reparationer i samband med detta. Med en batterilivslängd på 16 år och hög mätnoggrannhet genom hela livslängden kan kostnader för drift och underhåll minskas markant, menar leverantören.

Trådlös avläsning

Vattenmätaren är vattentät och vakuumförseglad så att elektroniken är skyddad mot fukt. Mätaren kan installeras i utomhus i mätarbrunn eller vattenbrunn och den kan avläsas trådlöst.

 

 

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.