• Nyheter
  • Ett fåtal stora bolag dominerar installationssektorn

Nyheter

Ett fåtal stora bolag dominerar installationssektorn

Ett fåtal stora bolag dominerar installationssektorn
Industrifaktas årliga undersökning av installationssektorn visar att några få företag dominerar.

Industrifakta har för fjärde året i rad sammanställt en lista över de 20 största installationsföretagen sett till omsättning. Bravida fortsätter att toppa listan, som domineras av ett fåtal mycket stora aktörer. De fem största företagen har 70 procent av den samlade omsättningen hos de 20 största bolagen. Med 7,9 miljarder i omsättning 2016 är Bravida störst i jämförelsen. På andra plats, med en omsättning på 6,9 miljarder, hamnar Assemblin före Caverion Sverige, som 2016 omsatte 5,3 miljarder. Efter de tre stora följer Instalco Intressenter och Midroc Electro med 2,4 respektive 2,0 miljarder i omsättning.

Industrifaktas sammanställning visar att de 20 största installationsföretagens samlade omsättning ökade med 8,4 procent 2016. Antalet anställda växte emellertid med betydligt svagare 2,1 procent. Instalco Intressenter är nya på listan och sammanställda av flera enskilda juridiska enheter. I övrigt har det inte skett några större händelser. Undantaget är Eitech Electro, som har tappat flera placeringar i årets lista och hamnar på sjundeplats jämfört med en fjärdeplats året innan.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.