• Nyheter
  • ESSVE lanserar en ny produkt inom kemisk infästning, ECM Ankarmassa.

Nyheter

ESSVE lanserar en ny produkt inom kemisk infästning, ECM Ankarmassa.

.
QR-kod med montagefilm direkt på tuben

När man ska förankra något som utsätts för extrem belastning, exempelvis montage av balkonger, räcken och förlängning av bjälklag, ställs stora krav på infästningen. Kvalitet och förankringsegenskaper är det absolut viktigaste, för att kunna garantera en hållbar konstruktion.
Ingen fara för varken dig eller miljön.

För ESSVE är det viktigt att kunna erbjuda bra produkter utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och ECM är ett bevis på att styrkan i kemisk infästning inte behöver sitta i ohälsosamma substanser. Nya ECM Ankarmassa har kvar alla tidigare fördelar och egenskaper, men är helt fri från farosymboler som berör hälsa och miljöpåverkan. Den omfattas inte heller av härdplastkungörelsen.
– ECM är både ETA-godkänd och saknar helt farosymboler. Det innebär att man slipper använda skyddsutrustning såsom handskar, heltäckande klädsel och i vissa fall andningsskydd. Den är dessutom styren- och ftalatfri och den tomma patronen kan sorteras som vanlig plast. ECM är så arbetsmiljövänlig att den inte heller omfattas av härdplastkungörelsen, vilket betyder att användaren inte behöver genomgå utbildning samt läkarundersökning innan användandet, berättar Jonas Svensson, kategoriansvarig för kemisk infästning, ESSVE.

Säkert montage för alla jobb, utan krav på utbildning.
ECM är en universalprodukt som passar för alla typer av extremt montage. Det krävs ingen utbildning eller certifiering för att använda produkten, vilket gör den än mer användbar. Men ankarmassan är i sig en avancerad produkt, vars kraft och styrka utgörs av den kemiska reaktion som uppstår vid applicering. Det är därför avgörande för förankringsegenskaperna, att montaget utförs korrekt enligt ESSVEs föreskrifter.

QR-kod med informativ montagefilm direkt på tuben.
För att göra det så enkelt som möjligt för användarna att göra rätt, har ESSVE tagit fram en informativ ”steg för steg-film” som instruerar ett korrekt montage. Genom en QR-kod som finns direkt på tuben, kan användaren när som helst titta på filmen. Ett felmontage kan bli förödande, eftersom ankarmassa är till för riktigt tunga förankringar.

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.