• Nyheter
  • ESSVE lanserar en ny produkt inom kemisk infästning, ECM Ankarmassa.

Nyheter

ESSVE lanserar en ny produkt inom kemisk infästning, ECM Ankarmassa.

.
QR-kod med montagefilm direkt på tuben

När man ska förankra något som utsätts för extrem belastning, exempelvis montage av balkonger, räcken och förlängning av bjälklag, ställs stora krav på infästningen. Kvalitet och förankringsegenskaper är det absolut viktigaste, för att kunna garantera en hållbar konstruktion.
Ingen fara för varken dig eller miljön.

För ESSVE är det viktigt att kunna erbjuda bra produkter utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, och ECM är ett bevis på att styrkan i kemisk infästning inte behöver sitta i ohälsosamma substanser. Nya ECM Ankarmassa har kvar alla tidigare fördelar och egenskaper, men är helt fri från farosymboler som berör hälsa och miljöpåverkan. Den omfattas inte heller av härdplastkungörelsen.
– ECM är både ETA-godkänd och saknar helt farosymboler. Det innebär att man slipper använda skyddsutrustning såsom handskar, heltäckande klädsel och i vissa fall andningsskydd. Den är dessutom styren- och ftalatfri och den tomma patronen kan sorteras som vanlig plast. ECM är så arbetsmiljövänlig att den inte heller omfattas av härdplastkungörelsen, vilket betyder att användaren inte behöver genomgå utbildning samt läkarundersökning innan användandet, berättar Jonas Svensson, kategoriansvarig för kemisk infästning, ESSVE.

Säkert montage för alla jobb, utan krav på utbildning.
ECM är en universalprodukt som passar för alla typer av extremt montage. Det krävs ingen utbildning eller certifiering för att använda produkten, vilket gör den än mer användbar. Men ankarmassan är i sig en avancerad produkt, vars kraft och styrka utgörs av den kemiska reaktion som uppstår vid applicering. Det är därför avgörande för förankringsegenskaperna, att montaget utförs korrekt enligt ESSVEs föreskrifter.

QR-kod med informativ montagefilm direkt på tuben.
För att göra det så enkelt som möjligt för användarna att göra rätt, har ESSVE tagit fram en informativ ”steg för steg-film” som instruerar ett korrekt montage. Genom en QR-kod som finns direkt på tuben, kan användaren när som helst titta på filmen. Ett felmontage kan bli förödande, eftersom ankarmassa är till för riktigt tunga förankringar.

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.