Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Nyheter

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft
Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

Maksimera Taklastare är tillverkad av rostfritt stål och monteras direkt på bilens takräcke. Med nedfällbara lastbågar minimeras rörelserna med armbågarna ovanför axelhöjd och kräver mindre muskelstyrka vilket ger en mer ergonomisk arbetsställning och reducerar risken för arbetsskador. 

Genom att lossa på transportlåsen glider lastbågarna ned till lastläge och håller även ett stoppläge under tiden. Lasten surras sedan fast och skjuts upp tills transportlåsen klickar i. Då taklastaren är i nedfällt läge går det inte att öppna förardörren, en tydlig säkerhetsaspekt ligger alltså i funktionen då lasten måste säkras för att undvika olyckor med lös last. Taklastaren ger mer plats än traditionellt surrad lass då lastutrymme även finns under skenorna.

Andra säkerhetsaspekter att tänka på är bland annat att bilens taklastvikt är den gällande, denna kan vara mindre än vad taklastastaren totalt får belastas med. Beakta god fördelning av lasten då bilen kan få en obalans om den lastas för tungt på en sida. Det är inte rekommenderat att hålla max last vid längre transporter då konstruktionen påverkas av vindfånget och slits mer vid hög belastning. Tillverkaren rekommenderar även regelbunden rengöring av taklastaren samt smörjning av glidspåren för att hålla god livslängd och förbättrar glidfunktionen. 

Taklastaren har via RISE genomgått citycrash-test, vibrationstester och dragtester för att säkerställa produktens kvalité. 

Rekommendation:
Max last: 70 kg
Max längd av last: 5 m

Innehåll:
Ett par taklastare
4 st U-byglar med låsmutter och mothåll
2 st fästbyglar hakar samt skruv och låsmutter
2 st fästbyglar samt skruv och låsmutter
2 st spännband med spännare och krok

Då taklastaren är i nedfällt läge går det inte att öppna förardörren för extra säkerhet
Då taklastaren är i nedfällt läge går det inte att öppna förardörren för extra säkerhet
Taklastaren är tillverkad av rostfritt stål och levereras med spännband
Taklastaren är tillverkad av rostfritt stål och levereras med spännband
Med de nedfällbara lastbågarna minimeras rörelserna med armbågarna ovanför axelhöjd
Med de nedfällbara lastbågarna minimeras rörelserna med armbågarna ovanför axelhöjd

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.