• Nyheter
  • Ergonomisk desinficeringsspruta med innovativ teknik

Nyheter

Ergonomisk desinficeringsspruta med innovativ teknik

Ergonomisk desinficeringsspruta med innovativ teknik
ByoPack™ är en ny typ av ryggburen elektrostatisk spruta från ByoPlanet®, lämplig för desinficering i gemensamma utrymmen där smittspridning ofta är hög såsom kontor, skolor, gym, restauranger och inom vården. Ergonomiskt utformad som en ryggsäck och anpassad för alla oavsett kroppsbyggnad.

Traditionella desinficeringsmetoder är inte alltid anpassade för att på ett effektivt sätt nå alla ytor vid sanering. ByoPack™ är utrustad med en innovativ elektrostatisk spruta som är utformad att kunna desinficera ytor med full täckning, även i svåråtkomliga miljöer, på kortare tid och med mindre kemåtgång. Täckningsförmågan är cirka 30 kvm per minut.

Tekniken är patenterad och består av en elektrod i sprutans munstycke vilken utger en laddning som finfördelar lösningen till partikelstorlek. Under arbetets gång är lösningens flöde konstant och jämn, när den når ytan ger den en heltäckande omslutning vilket ger en större försäkran om full desinficering. ByoPack™ förebygger onödig smittspridning och eliminerar korskontamineringar som annars lätt uppstå om alla ytor inte blir fullt desinficerade. Direkt efter behandlingen kan lokalen brukas som vanligt.

Rekommenderad kem är Salvesan Desinficeringsmedel, Hypoklorsyra (HOCl), en PH neutral och skonsam produkt som innehåller salt och vatten.

Mått L 305 x B 165 x H 516 mm
Vikt 6,8 kg
Slang längd 1.52 m
Sladd längd 7.62 m
Flöde 110-130 ml/min
Drifttid 10 000 arbetstimmar

Skriven av Jenny Öhlund

 Med en dunk kem kan BioPack™ spraya kontinuerligt i 30 minuter
Med en dunk kem kan BioPack™ spraya kontinuerligt i 30 minuter
Ergonomiskt utformad som en ryggsäck
Ergonomiskt utformad som en ryggsäck

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.