Nyheter

Enklare reparationer av murverk

Enklare reparationer av murverk
Danska Jevith A/S har tagit fram en kramla som ska göra det enkelt att reparera sprickor i murverk.

   
 

En sträng med murbruk injiceras i den öppna fogen och kramlan pressas in i bruket.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det danska företaget Jevith A/S har lanserat en kramla avsedd för reparation av sprickor i murverk. Med kramlan ska reparationer av sprickor i murar kunna göras enkelt och diskret. Enligt leverantören ska reparationen återställa murbrukets ursprungliga konstruktion och styrka, och på så vis ge ökad motståndskraft mot vidare sprickbildning. Kramlan är tillverkad av rostfri ståltråd som är rullad för att öka brytstyrkan. Den finns i längderna 1, 2 och 7 meter.

Montering av kramlan
Först fräser man ur den spruckna fogen. Därefter injicerar man en sträng med murbruk i den öppna fogen och pressar in kramlan i bruket. Den spiralformade kroppen gör att murbruket lägger sig runt kramlans kropp och ger en lagning med hög hållfasthet. Avslutningsvis snyggas fogen till med ytterligare murbruk.
Vid montering rekommenderar företaget att WHO60 används. Det är ett tixotropiskt, icke krympande, cementbaserat bruk med polymera tillsatser.

 

 

Leverantör är Jevith A/S som finns på Nordbygg i monter C04:41

Nyheter

Lysande stamskydd

JOM - Järn i offentlig miljö utökar sitt sortiment av stamskydd med en LED-belyst variant av modellen Ett. Stamskyddet som fungerar som påkörningsskydd är försett med en LED-list på den övre ramen, vilken ger både en vacker effekt och bra synlighet i höstmörkret.

Världens mest spridda byggblock förnyas

2019-11-08
Byggmaterial

Byggkatalogen bevakade för någon vecka sen mässan LEGO World på Kistamässan. Vi ville titta på framtidens byggare och när vi gjorde det hittade vi en materialnyhet som är glädjande. LEGO har utvecklat ett byggblock i bioplast. LEGO Plants tillverkas av sockerrör.

Ny serie monteringslim

2019-11-04
Lim

Sikas nya serie med monteringslim består av tre olika produkter som tillsammans ska fungera som en helhetslösning för den professionella användaren. Monteringslimmen täcker in alla behov, allt från mindre, lättare monteringar till montering av tyngre föremål och även fogning.