• Nyheter
  • Enkel montering av golvbrunn i betongbjälklag

Nyheter

Enkel montering av golvbrunn i betongbjälklag

JAFO Golvbrunnsfixtur
JAFO Golvbrunnsfixtur är ett hjälpmedel för fixering och höjdjustering av golvbrunnen, vid ingjutning i betongbjälklag.

Med JAFO golvbrunnsfixtur kan man montera golvbrunnen enligt branschreglernas toleranskrav på placering i höjd och våg. Det vill säga normalt inget behov av förhöjningsringar. Arbetet underlättas vid spackling av fall mot brunnen, ger säkrare anslutning av golvbrunnsmanschett och tätskikt. Fixturen passar i stort sett till alla 150-golvbrunnar med 200 mm eller 220 mm fläns. Fixturen sätts enkelt ihop av fyra delar och skruvas eller skjuts fast i gjutformen, filigranbjälklaget eller med plastspik för cellplast i grundisoleringen.

JAFO Golvbrunnsfixtur fixeras i underlaget genom att spikas eller skjutas fast, för att sedan tillåta att golvbrunnen enkelt monteras och justeras i korrekt höjd och våg. +/- 2 mm i våg i förhållande till den nivå där tätskiktet ska placeras. Golvbrunnsfixturen säkerställer att golvbrunnen sitter fixerad under hela bygg- och ingjutningsprocessen. Moment som annars riskerar att golvbrunnen och installationen skadas och blir fel. Golvbrunnsfixturen går även att använda vid installation i träbjälklag då detta fylls med EPS-betong.

De röda låsarmarna monteras i den trekantiga bottendelen så att de låses fast i botten. Fixturen fästs i underlaget. Spikplugg Ø5mm för betong. Golvbrunnen placeras i fixturen i önskad höjd. Skyddslock ska inte avlägsnas förrän vid tätskiktsanslutningen. Därefter ser man till att golvbrunnen är i våg och fixerar den genom att dra åt spännbandet strax under golvbrunnsflänsen runt fixturens låsarmar. När gjutningen är klar, bryter man av, inifrån och ut, de delar av låsarmarna som sticker upp. Eventuella rester av låsarmarna slipas bort.

Max montagehöjd är 260 mm. Över 100.000 golvbrunnsinstallationer har gjorts där JAFO Golvbrunnsfixtur använts. Produkten är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Skriven av Harald Holm

Montering med de röda låsarmarna
Montering med de röda låsarmarna
Montage av golvbrunn på betongbjälklag
Montage av golvbrunn på betongbjälklag
Montage av golvbrunn i träbjälklag / EPS betong
Montage av golvbrunn i träbjälklag / EPS betong

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.