• Nyheter
  • Energismart reglersystem för golvvärme

Nyheter

Energismart reglersystem för golvvärme

Energismart reglersystem för golvvärme
Uponor lanserar ett nytt självreglerande system för golvvärme, som ska ge energibesparingar och enklare hantering.

 
 

Uponor Control System DEM är ett nytt reglersystem för golvvärme som räknar ut hur rummet reagerar på värme och sedan ställer in sig självt.

Uponor Control System med Dynamic Energy Management (DEM) är benämningen på Uponors nya reglersystem för golvvärme. Enligt tester, vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ger systemet en energibesparing på fem procent jämfört med konventionella reglersystem. Systemet kan användas både vid nyinstallation och vid uppgradering av befintliga värmesystem.

Automatisk värmereglering

Med hjälp av autobalansering ska systemet räkna ut hur rummet reagerar på värme och sedan ställa in sig självt. Det har även en självreglerande funktion som gör att efterjusteringar inte ska behövas.

Rätt temperatur på vattnet

Tilloppstemperaturkontrollen övervakar att det vatten som cirkulerar i systemet håller optimal temperatur. Om det finns rum som under- eller överskrider angiven temperatur, så justerar systemet och energi kan sparas.

Bypass för värmepumpar

Bypass ska ge fördelar genom att skicka runt värmeenergi i en loop. Något som är en fördel i kombination med värmepumpar, som fungerar bäst vid ett jämnt flöde.

Fjärrstyrs med mobil

Med hjälp av en SMS-modul är det möjligt att övervaka och fjärrstyra värmesystemet med en mobiltelefon.

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.