Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Energismart reglersystem för golvvärme

Nyheter

Energismart reglersystem för golvvärme

Energismart reglersystem för golvvärme
Uponor lanserar ett nytt självreglerande system för golvvärme, som ska ge energibesparingar och enklare hantering.

 
 

Uponor Control System DEM är ett nytt reglersystem för golvvärme som räknar ut hur rummet reagerar på värme och sedan ställer in sig självt.

Uponor Control System med Dynamic Energy Management (DEM) är benämningen på Uponors nya reglersystem för golvvärme. Enligt tester, vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ger systemet en energibesparing på fem procent jämfört med konventionella reglersystem. Systemet kan användas både vid nyinstallation och vid uppgradering av befintliga värmesystem.

Automatisk värmereglering

Med hjälp av autobalansering ska systemet räkna ut hur rummet reagerar på värme och sedan ställa in sig självt. Det har även en självreglerande funktion som gör att efterjusteringar inte ska behövas.

Rätt temperatur på vattnet

Tilloppstemperaturkontrollen övervakar att det vatten som cirkulerar i systemet håller optimal temperatur. Om det finns rum som under- eller överskrider angiven temperatur, så justerar systemet och energi kan sparas.

Bypass för värmepumpar

Bypass ska ge fördelar genom att skicka runt värmeenergi i en loop. Något som är en fördel i kombination med värmepumpar, som fungerar bäst vid ett jämnt flöde.

Fjärrstyrs med mobil

Med hjälp av en SMS-modul är det möjligt att övervaka och fjärrstyra värmesystemet med en mobiltelefon.

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.