• Nyheter
  • Energieffektivisering skapar affärsmöjligheter för teknikföretag

Nyheter

Energieffektivisering skapar affärsmöjligheter för teknikföretag

INGEN BILD
De ökande kostnaderna för el och uppvärmning skapar affärsmöjligheter för teknikföretag som kan presentera bra investeringsalternativ inom energieffektivisering.

Hos många kostnadsmedvetna ägare av kontors och verksamhetslokaler ligger frågor om energiförbrukning högt upp på dagordningen och detta är inte så konstigt. Räknar man om kostnaderna för uppvärmning och el kan dessa uppgå till närmare hälften av driftkostnaden i många kontorsfastigheter.

Nya möjligheter och krav
Samtidigt har det de senaste tio åren skett femtioprocentiga prisökningar för dessa kostnadsslag, vilket överstiger alla andra kostnader i fastighetsförvaltningen. För installatörsbranscherna och teknikföretagen öppnas givetvis stora affärsmöjligheter, men samtidigt ställs också nya krav utöver de rent tekniska.

Viktigt med tydliga investeringsalternativ
För teknikföretag och konsulter gäller det att förstå fastighetsägarens incitament och prioriteringar för att kunna presentera tydliga investeringsalternativ. Varje projekt är mer eller mindre unikt och påverkas bl a av byggnadens ålder, tidigare ombyggnader, sättet lokalen används på och fastighetsägarens förvaltningsperspektiv

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.