• Nyheter
  • Energieffektivisering i topp hos 500 000 konsumenter som vill renovera hållbart

Nyheter

Energieffektivisering i topp hos 500 000 konsumenter som vill renovera hållbart

Många konsumenter vill renovera hållbart
NAVET Analytics har på uppdrag av Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), Boverket och Svensk Byggtjänst, analyserat hur konsumenter förhåller sig till miljömässigt hållbar renovering.

I undersökningen har NAVET Analytics tagit hjälp av AI teknik för att tolka alla digitala avtryck som gjorts i samtliga digitala kanaler under en femårsperiod. Underlaget till resultatet är imponerande. Över en halv miljon konsumenter i Sverige har studerats. Till detta kommer ett tusental artiklar, ett par miljoner sökningar och tiotusentals inlägg på sociala medier.

Syftet är att förstå hur konsumenter resonerar och vilka lösningar och frågor som får växande uppmärksamhet när det gäller hållbar renovering. Det enskilt starkast växande området under perioden 2015-2019 var energieffektivitet. Det handlar om ett allmänt intresse för heminstallationer från speciella företag som t ex solpaneler från Tesla eller värmepumpar från enskilda tillverkare.

Åtgärder som ökar energieffektiviteten upplevs som attraktivt. Här går det att räkna på en investerings återbetalningstid samtidigt som man gör en insats för miljön. Rapporten visar också att intresset för att integrera hemmet med naturen ökat och det finns ett stort fokus mot hållbara och biologiskt nedbrytbara material. 


Källa: NAVET Analytics, ICHB, Boverket

Foto: Anders Wester

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.