Nyheter

Energi i fokus på Materialdagen

Frodeparken i Uppsala, Nordens största solcellsfasad
I tisdags hölls årets upplaga av Materialdagen. Det är en årligt återkommande seminariedag för alla som håller på med material för byggnation, inredning och produktutveckling. Den ordnas av Materialbiblioteket på Stockholmsmässan, och årets tema var "Arkitektur och Energi". Byggkatalogen var naturligtvis där och bevakade.

Materialdagen genomfördes för fjärde året i rad och i år kretsade programmet kring energieffektiva byggmaterial. Ny teknik som testas för att på olika sätt skapa eller hushålla med energi ger nya möjligheter för klimatsmart byggande. Det påverkar naturligtvis arbetet både med planering och byggandet av hus och anläggningar. "Hur blir tekniken ett med arkitekturen och arkitekturen ett med tekniken?"

Det första som berördes var solcellstekniken i ny arkitektur. Richard Nygren från White Architects betättade om olika sorters solceller, framför allt kristallina solceller och tunnfilmsceller. Han visade hur de kan användas i fasader och på tak. Det nya för projektörerna är att de allt oftare används som en del av klimatskalet istället för att fästas utanpå det. Nordens största solcellsfasad med inbyggda solceller återfinns i Frodeparken i Uppsala. Det bågformade bostadshuset bildar en 90 meter lång välvd skärm mot järnvägen vid infarten till Uppsala station. Totalt består fasaden av 1800 solcellspaneler som producerar 70.000 kWh per år. Det är tänkt att räcka för att täcka hela husets behov av el för hissar, belysning och ventilation. Arkitekt är Mats Egelius, White.

Även Olleper Hemlin från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut berättade om solceller och de forskningsprojekt man är inblandad i. PROOF, industriella konkurrenskraftiga solcellstak, ELSA, elgenererande solavskärmning och Miljontak, takrenovering med solceller. Han pratade framförallt om vikten av att integrera solcellerna i klimatskalet, för en kortare byggtid och lägre byggkostnad.

Jörgen Häll, VD för Glascentrum i Växjö berättade om trenden att använda energieffektiva och transparenta glas i fasader, eftersom det nu är möjligt utan att färgerna förvrängs eller att glasen uppfattas som tonade. En annan trend är att skapa energibalans, genom att använda belagda glas som stoppar inkommande solvärme och därmed minska kylbehovet.

Det pratades även om nyheter inom betong och trä. Tove Malmqvist, Forskare på KTH berättade om ett projekt där man försökt beräkna klimatpåverkan i två bostadsprojekt över hela livscykeln, i två scenarier 50 och 100 år. Detta eftersom man ville testa var i cykeln det är mest klimatpåverkan, och det man kunde konstatera var att bygg- och tillverkningsskedet stod för större andel än man tidigare antagit.

Dagen avslutades med att Anders Neregård, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects visade på ett projekt som projekteras just nu. En helt ny hållbar stadsdel i Shanghai med 28 byggnader, grönområde och stödfunktioner. Intressant om hur energismarta processer och hållbarhetstänk även är viktigt i Kina.

Skriven av Malena Beijer

.
.
SP i samarbete med arkitekter
SP i samarbete med arkitekter
Framtiden för energisnåla glas
Framtiden för energisnåla glas

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.