Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • En uppföljning av "Skärpning gubbar!"

Nyheter

En uppföljning av "Skärpning gubbar!"

INGEN BILD
Utvecklingen i byggbranschen går mycket långsamt visar en uppföljning till Bostadskommissionens betänkande "Skärpning gubbar!".

Industrifakta har tillsammans med Statskontoret medverkat i en uppföljning av Byggkommissionens betänkande "Skärpning gubbar!" (SOU 2002:115). Betänkandet från 2002 lyfte fram ett antal områden som kräver förbättringar och utvecklingsarbete och den uppföljande nulägesanalysen "Sega gubbar?" (2009:6) speglar hur utvecklingsarbetet har fungerat och vilka frågor som kan behöva utredas ytterligare.

Branschen är självkritisk

Genom gruppintervjuer med ett stort antal olika aktörer i branschen har bland annat följande kritik kommit fram:
– Begränsad konkurrens, inträdesbarriärer samt stark konjunkturdriven efterfrågan är hämmande för förändringsarbetet i byggbranschen.
– Brister i ledarskap, kommunikation och erfarenhetsåterföring är huvudsakliga orsaker till byggfel. Det verkar också saknas tillräckligt omvandlingstryck för att kvaliteten skall kunna förbättras.
– Branschen upplevs av aktörerna själva vara dålig på att vidareutbilda sin personal och att tillgodogöra sig resultat från forskning och utveckling. Detta får negativa konsekvenser för kvaliteten i byggandet.

 

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.