Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • En uppföljning av "Skärpning gubbar!"

Nyheter

En uppföljning av "Skärpning gubbar!"

INGEN BILD
Utvecklingen i byggbranschen går mycket långsamt visar en uppföljning till Bostadskommissionens betänkande "Skärpning gubbar!".

Industrifakta har tillsammans med Statskontoret medverkat i en uppföljning av Byggkommissionens betänkande "Skärpning gubbar!" (SOU 2002:115). Betänkandet från 2002 lyfte fram ett antal områden som kräver förbättringar och utvecklingsarbete och den uppföljande nulägesanalysen "Sega gubbar?" (2009:6) speglar hur utvecklingsarbetet har fungerat och vilka frågor som kan behöva utredas ytterligare.

Branschen är självkritisk

Genom gruppintervjuer med ett stort antal olika aktörer i branschen har bland annat följande kritik kommit fram:
– Begränsad konkurrens, inträdesbarriärer samt stark konjunkturdriven efterfrågan är hämmande för förändringsarbetet i byggbranschen.
– Brister i ledarskap, kommunikation och erfarenhetsåterföring är huvudsakliga orsaker till byggfel. Det verkar också saknas tillräckligt omvandlingstryck för att kvaliteten skall kunna förbättras.
– Branschen upplevs av aktörerna själva vara dålig på att vidareutbilda sin personal och att tillgodogöra sig resultat från forskning och utveckling. Detta får negativa konsekvenser för kvaliteten i byggandet.

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.