Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

El utomhus utan långa kablar

El utomhus utan långa kablar
Med en markuttagscentral kan man få enkel och säker tillgång till elkraft både utomhus och inomhus. Helt utan långa synliga kabeldragningar.

     
 

Novum markuttagscentral för montering under golv- eller marknivå. Den uppfällbara elcentralen kan förse ett större område med el, exempelvis torg, parker, mässhallar, sportarenor och industrilokaler.

  

Novum markuttagscentral ska ge enkel och säker tillgång till el genom att en eluttagscentral monteras under golv- eller marknivå. Där kan den förse ett större område med el, både inom- och utomhus. Det kan exempelvis vara torg, parker, mässhallar, sportarenor och industrilokaler.

– En markutagscentral fälls upp ur marken och syns enbart när den ska användas. Det är ett säkrare alternativ till elstolpar som kan bli påkörda eller vandaliserade, säger Björn Månsson, vd hos den svenska leverantören AB Novum.

Nås via lucka

Elcentralen är åtkomlig via en lucka som öppnas med hjälp av gashydraulfjäder. För att ge god elsäkerhet kan luckan stängas och låsas efter inkoppling av kablar.

– Det är enbart behörig personal som har nycklar till elcentralen. På så sätt får man trygg drift och säkert användande, säger Björn Månssson.

Luckan är även konstruerad för att i nedfällt läge vara överkörningsbar med bil. Den finns i flera varianter som klarar tyngder upp till 40 ton.

Klarar is och snö

Luckan kan förses med värmeslingor för att den ska kunna öppnas problemfritt på vintern när det är risk för is och snö.

Det går även att anpassa luckans utseende till omgivande markbeläggning. I en försänkning i luckan kan man applicera valfri ytbeläggning som plattor eller marksten.

Levererar mer än el

Markuttagscentralen finns i flera standardutföranden men kan också levereras objektsanpassad med olika tillval. Förutom olika eluttag kan den kompletteras med uttag för tele, data, audio, luft och vatten.

 

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.