Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Ekonomisk återhämtning men ökad oro

Nyheter

Ekonomisk återhämtning men ökad oro

Ekonomisk återhämtning men ökad oro
Hushållen ser positivt på ekonomin och olika prognoser pekar på ökad tillväxt. Trots det finns en viss osäkerhet.

Hushållens förväntningar på ekonomin blir allt ljusare. I augusti var inställningen till ekonomin avsevärt mer positiv än normalnivån. Det visar konjunkturinstitutets konfidensindikator, som mäter hushållens syn på den egna och landets ekonomi.

Fler hushåll ansåg i juli att den egna ekonomin är bättre än för tolv månader sedan. Fler är också positiva på tolv månaders sikt.

Prognoser justeras upp

I Industrifaktas månadsindikatorer Marknadssignaler & Prognoser sammanställs ett genomsnitt av de senaste konjunkturprognoserna från olika bedömare. Flertalet ekonomiska nyckeltal visar en mer positiv utveckling än innan sommaren.

Sedan förra rapporttillfället i mars har Konjunkturinstitutet justerat upp sina prognoser för årets ekonomiska tillväxt på riksnivå. Prognosen visar nu en BNP-ökning på 3,7 procent i år och ytterligare 3,0 procent per år 2011 och 2012.

Konsumtionen lyfter

Utöver en snabb och positiv omsvängning för exporten spelar den expansiva finanspolitiken en viktig roll i återhämtningen. Den senare bidrar tillsammans med sysselsättningsökningen till ökade disponibla inkomster för hushållen, vilket lyfter konsumtionen.

Uvecklingen är osäker

Samtidigt har osäkerheten om utvecklingen för världsekonomin ökat. Statsfinansiella kriser i allt fler länder tillsammans med risk för åtstramningar i Kina hotar att kyla av den ekonomiska återhämtningen.

Den globala tillväxten beräknas till omkring 4 procent per år 2010–2012. Tillväxtekonomierna ligger bakom uppgången medan flera länder i Europa väntas dämpa den totala tillväxten.

 

 

 

 

 

Länk: Industrifakta, Marknadssignaler & Prognoser

 

 

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.