Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Ekobygg och Sweden Green Building Conference

Nyheter

Ekobygg och Sweden Green Building Conference

Ekobygg och Sweden Green Building Conference
Ekobygg-mässan, en mässa inriktad mot hållbart byggande och stadsutveckling, ägde rum i Kista den 30 september och 1 oktober. I anslutning till mässan anordnades även konferensen Sweden Green Building Conference. Konferensen hade som tema "Next Generation" och utgick från hur man bygger och planerar för vår nästa generation som ska verka och leva i de byggnader och städer som byggs idag.

Ekobyggmässan
Ekobyggmässan inriktar sig mot hållbart byggande och stadsutveckling. Årets huvudsponsorer var PUR-gruppen (guldsponsor), Vattenfall, Tarkett och Fabege (silversponsorer). På mässan deltog runt hundra utställare i form av materialleverantörer, entreprenörer, kommuner, tjänsteföretag m fl, där fanns även två scener med parallella seminarium samt mötesplatsen Hållbaren. 

Sweden Green Building Conference
I anslutning till mässan anordnades konferensen Sweden Green Building som är nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande. I år var temat för konferensen Next Generation och utgick från hur man bygger för vår nästa generation som ska verka och leva i de byggnader och städer som byggs idag.

Dag 1, 30 september
Bengt Wånggren som är VD för SGBC inledde dagen med att prata om vårt ansvar för nästa generation och hur byggbranschen kan bidra till de hållbarhetsmål som gäller. FNs nya hållbarhetsmål omfattar 17 områden där nummer 11 handlar om Hållbara städer och samhällen.
Mer information om de 17 hållbarhetsmålen finns här

FNs klimatkonferens i Paris 2015 (COP 21) äger rum i december och har som mål att få till ett bindande klimatavtal som förhindrar en global uppvärmning över 2 °C. Under dessa dagar kommer en speciell dag, Building days, hållas den 3 december, med inriktning mot byggbranschen.

Enligt en uträkning är byggbranschen det område som kräver minst ekonomiska insats för att få ut största möjliga positiva effekt för miljön.
Bengt Wånggren citerade ett tänkvärt uttalande från Nicholas Stern: ”Kostnaden för en 5 graders medeltemperaturökning fram till år 2100, skulle uppgå till 5-20% av den globala BNPn. Det kostar 1% av BNPn fram till 2050 att bromsa den".

Förmiddagens diskussioner handlade även om hur man satsar på ny infrastruktur och vad man kan göra åt den stora infrastrukturskulden där renovering och upprustning av både kommunalt vatten och avlopp, vägar, järnvägar m m behövs. Björn Hasselgren poängterade också att vi även behöver ta hänsyn till nya intelligenta system såsom t ex Tesla, Google maps, Uber, elvägnät, självstyrande bilar osv när vi planerar ny infrastruktur.

Det debatterades också om hur man skapar ett hållbart boende vid stadsplanering kopplat till rubriken "Den inkluderande staden -eller privatisering av det offentliga rummet". Roland Karthaus från University of East London ställde frågan vad städer är till för och kom fram till slutsatsen att städerna är till för att skapa möjlighet till ”exchange” och att det därmed är viktigt att planera städer och dess ytor för både blandade kulturer och olika typer av aktiviteter.

En stor del av eftermiddagen delades upp i olika sessioner där en session handlade om värdet av ekosystemtjänster i byggandet. Hur kan man värdera och skapa naturligare förutsättningar för bullerskydd, flöden av olika slag, hälsa m m?

En annan session presenterade ett nytt certifieringssystem för byggnader, Living Building Challange, som går ytterligare lite längre än de som redan används i Sverige idag. Här ser man på byggnaden som en blomma, den ska vara helt anpassad till omgivningen och få vatten och energi från himlen och marken. Krav finns även på att den ska vara giftfri och vacker att se på.

Certifieringen kan göras i tre nivåer, där Net Zero Energy är den lägsta nivån, Petal är mellannivån där minst tre delar behöver uppfyllas varav en ska vara antingen Vatten, Energi eller Material samt Full som är den högsta certifieringsnivån där alla delar måste uppfyllas. För Full krävs bl a att byggnaden ska vara självförsörjande på vatten samt ge plusenergi under året. I Sverige finns ännu ingen byggnad som är certifierad enligt Living Building Challange. 

Under dag två berättade även grundaren av certifieringssystemet, Jason F. McLennan mer om sin idéer och visioner.

Mer information om Living Building Challange, referensprojekt m m finns här.

Skriven av Anna Göth
 
Sweden Green Building Conference
Sweden Green Building Conference
Bee Urban
Bee Urban
Stockholm stads monter
Stockholm stads monter

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.