Nyheter

Ecoblandare från FM Mattsson

Ecoblandare från FM Mattsson
Ett fullskaletest med FM Mattssons blandare 9000E har visat på en minskad varmvattenförbrukning med 30%.

Testet genomfördes under knappt två år i Umeå. Projektet var ett samarbete mellan Ostnor AB, med varumärket FM Mattsson, och Umeå universitet samt Bostaden AB. Förbrukningen av varmvatten mättes under ett år i 100 lägenheter. Därefter byttes en tredjedel av blandarna ut mot FM Mattsson 9000E och förbrukningen jämfördes med de gamla blandarna. Testresultatet visade att bytet till ecoblandarna i kök och badrum sänkte den totala varmvattenförbrukningen med 30%.

Ecoblandarna har kallstartsfunktion vilket innebär att det bara kommer kallvatten när kranen öppnas i ett rakt fram läge. Först när greppspaken flyttas till vänster kommer det varmvatten.
Blandarna har även en inbyggd strypning av flödet. Den största besparingsvinsten ligger i duschen, där mest varmvatten används. Varmvatten är en tung utgift i en fastighets energikostnader. Därför är det av stort intresse att få ner energianvändningen genom minskad varmvattenförbrukning.

Serien har funktioner för exakt temperaturhållning, säkerhet och driftsäkerhet. En nyhet är det svala blandarhuset – man bränner sig aldrig på utsidan av en 9000E-blandare. Blandarna finns med utlopp ner och utlopp upp, 160 c/c, 150 c/c, 40 c/c. 9000E finns även som ettgreppsblandare.

Skriven av Harald Holm

9000E 40c/c
9000E 40c/c
9000E II
9000E II
9000E Ettgreppsblandare
9000E Ettgreppsblandare

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.