Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Ecoblandare från FM Mattsson

Ecoblandare från FM Mattsson
Ett fullskaletest med FM Mattssons blandare 9000E har visat på en minskad varmvattenförbrukning med 30%.

Testet genomfördes under knappt två år i Umeå. Projektet var ett samarbete mellan Ostnor AB, med varumärket FM Mattsson, och Umeå universitet samt Bostaden AB. Förbrukningen av varmvatten mättes under ett år i 100 lägenheter. Därefter byttes en tredjedel av blandarna ut mot FM Mattsson 9000E och förbrukningen jämfördes med de gamla blandarna. Testresultatet visade att bytet till ecoblandarna i kök och badrum sänkte den totala varmvattenförbrukningen med 30%.

Ecoblandarna har kallstartsfunktion vilket innebär att det bara kommer kallvatten när kranen öppnas i ett rakt fram läge. Först när greppspaken flyttas till vänster kommer det varmvatten.
Blandarna har även en inbyggd strypning av flödet. Den största besparingsvinsten ligger i duschen, där mest varmvatten används. Varmvatten är en tung utgift i en fastighets energikostnader. Därför är det av stort intresse att få ner energianvändningen genom minskad varmvattenförbrukning.

Serien har funktioner för exakt temperaturhållning, säkerhet och driftsäkerhet. En nyhet är det svala blandarhuset – man bränner sig aldrig på utsidan av en 9000E-blandare. Blandarna finns med utlopp ner och utlopp upp, 160 c/c, 150 c/c, 40 c/c. 9000E finns även som ettgreppsblandare.

Skriven av Harald Holm

9000E 40c/c
9000E 40c/c
9000E II
9000E II
9000E Ettgreppsblandare
9000E Ettgreppsblandare

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.