Nyheter

Ecoblandare från FM Mattsson

Ecoblandare från FM Mattsson
Ett fullskaletest med FM Mattssons blandare 9000E har visat på en minskad varmvattenförbrukning med 30%.

Testet genomfördes under knappt två år i Umeå. Projektet var ett samarbete mellan Ostnor AB, med varumärket FM Mattsson, och Umeå universitet samt Bostaden AB. Förbrukningen av varmvatten mättes under ett år i 100 lägenheter. Därefter byttes en tredjedel av blandarna ut mot FM Mattsson 9000E och förbrukningen jämfördes med de gamla blandarna. Testresultatet visade att bytet till ecoblandarna i kök och badrum sänkte den totala varmvattenförbrukningen med 30%.

Ecoblandarna har kallstartsfunktion vilket innebär att det bara kommer kallvatten när kranen öppnas i ett rakt fram läge. Först när greppspaken flyttas till vänster kommer det varmvatten.
Blandarna har även en inbyggd strypning av flödet. Den största besparingsvinsten ligger i duschen, där mest varmvatten används. Varmvatten är en tung utgift i en fastighets energikostnader. Därför är det av stort intresse att få ner energianvändningen genom minskad varmvattenförbrukning.

Serien har funktioner för exakt temperaturhållning, säkerhet och driftsäkerhet. En nyhet är det svala blandarhuset – man bränner sig aldrig på utsidan av en 9000E-blandare. Blandarna finns med utlopp ner och utlopp upp, 160 c/c, 150 c/c, 40 c/c. 9000E finns även som ettgreppsblandare.

Skriven av Harald Holm

9000E 40c/c
9000E 40c/c
9000E II
9000E II
9000E Ettgreppsblandare
9000E Ettgreppsblandare

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.