• Nyheter
  • ECO-Prefab med minskat klimatavtryck

Nyheter

ECO-Prefab med minskat klimatavtryck

ECO-Prefab med minskat klimatavtryck
2021-10-04
Det nyutvecklade konceptet ECO-Prefab från Byggelement bidrar till minskat koldioxidutsläpp med upp till 35 % genom användande av återvunnen armering och restprodukter som bindemedel.

Byggelement befinner sig i en expansiv fas och utökar nu sin produktionsstyrka i samband med introducerandet av produkten ECO-Prefab tidigare under året. Företaget vill bidra till ett mer hållbart byggande och med det leverera produkter med minsta möjliga klimatavtryck.

Vid framställning av materialet till ECO-Prefab har Byggelement optimerat innehållet i produkten och tillsatsen av cement har på så sätt minskats. I stället används stålindustrins restprodukt masungsslagg som bindemedel i större utsträckning och andelen cement i betongen har minskat med upp till 32 %. Restprodukten som omvandlats till bindemedlet Merit levereras av systerföretag Swecem från ett närliggande stålverk. Armeringen i prefabmaterialet tillverkas av återvunnet stål. 

Byggelement tydliggör att för varje ton cement som ersätts med Merit minskar utsläppen av CO² med upp till 95%.

Byggelement är en del av Peab Byggsystem, de använder grön el i sin produktion och transporterar större delen av färdigt material via järnväg.

Skriven av Jenny Öhlund

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.