• Nyheter
  • ECO-Prefab med minskat klimatavtryck

Nyheter

ECO-Prefab med minskat klimatavtryck

ECO-Prefab med minskat klimatavtryck
Det nyutvecklade konceptet ECO-Prefab från Byggelement bidrar till minskat koldioxidutsläpp med upp till 35 % genom användande av återvunnen armering och restprodukter som bindemedel.

Byggelement befinner sig i en expansiv fas och utökar nu sin produktionsstyrka i samband med introducerandet av produkten ECO-Prefab tidigare under året. Företaget vill bidra till ett mer hållbart byggande och med det leverera produkter med minsta möjliga klimatavtryck.

Vid framställning av materialet till ECO-Prefab har Byggelement optimerat innehållet i produkten och tillsatsen av cement har på så sätt minskats. I stället används stålindustrins restprodukt masungsslagg som bindemedel i större utsträckning och andelen cement i betongen har minskat med upp till 32 %. Restprodukten som omvandlats till bindemedlet Merit levereras av systerföretag Swecem från ett närliggande stålverk. Armeringen i prefabmaterialet tillverkas av återvunnet stål. 

Byggelement tydliggör att för varje ton cement som ersätts med Merit minskar utsläppen av CO² med upp till 95%.

Byggelement är en del av Peab Byggsystem, de använder grön el i sin produktion och transporterar större delen av färdigt material via järnväg.

Skriven av Jenny Öhlund

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.