• Nyheter
  • Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av ROT-priset 2017

Nyheter

Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av ROT-priset 2017

Vinnarna bakom ROT-priset 2017. Foto Tobias Sterner
Eastmaninstitutet har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017. Det q-märkta huset på Dalagatan i Stockholm har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset delades ut första gången 1992 och ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

– Det här är ett bra exempel på hur ett duktigt projektteam kan anpassa en 80-årig byggnad till en högspecialiserad verksamhet med dagens krav. Eastmaninstitutet är för stockholmarna en välkänd byggnad och institution. Att man fortfarande har samma typ av verksamhet som huset ursprungligen byggdes för är verkligen ett tecken på långsiktig hållbarhet, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening. Beställare har varit Stockholms läns landsting genom Locum. Arkitekter är Nyréns Arkitektkontor AB och entreprenör MVB ÖST AB.

Juryn har bestått av Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef, Jan Wejdmark, Newsec, Anders Larsson, Thetis AB och Kauno Grönberg, Janark Arkitekter AB (vinnare av ROT-priset 2016). Deras motivering lyder: Ombyggnaden av Eastmaninstitutet har gjort det möjligt att samla alla Folktandvårdens specialistmottagningar i det gamla q-märkta huset. Med bevarade arkitektoniska kvaliteter bibehålls lokalernas öppenhet och volym samtidigt som antalet behandlingsrum utökats kraftigt och antalet anställda kunnat fördubblas. Stora byggtekniska utmaningar med krav på minimal synlighet av tekniska försörjningssystem, förbättrad logistik och ökad tillgänglighet har genomförts till måttlig produktionskostnad. Lång hållbarhet genom användning av beständiga material, god arbetsmiljö och goda samarbetsformer mellan beställare, brukare, projektörer och entreprenör har präglat ombyggnadsarbetet.

Mer om ROT-priset och vinnaren kan du läsa här.

Skriven av Harald Holm

Eastmaninstitutet. Foto Tobias Sterner
Eastmaninstitutet. Foto Tobias Sterner
Kulturminnesmärkta väggmålningarna från 1936 har bevarats. Foto Björn Lofterud
Kulturminnesmärkta väggmålningarna från 1936 har bevarats. Foto Björn Lofterud
Anna-Greta Leijon är juryns ordförande. Foto Tobias Sterner
Anna-Greta Leijon är juryns ordförande. Foto Tobias Sterner

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.