• Nyheter
  • Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler
Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Bakom den modesta avmattningen döljer det sig emellertid mer dramatik. Konjunkturavmattningen och den pågående Coronapandemin har lett till kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler. Som helhet minskade byggvolymen inom denna sektor med över 25 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period 2019.

Enligt NAVET Analytics visar utvecklingen på en påskyndad strukturomvandling inom sektorn, som kan leda till ett minskat behov av traditionella lokaler. Covid-19 har tvingat oss till en ny verklighet där hemarbete, distansarbete, digitala möten och distanshandel blir ännu mer vanligt förekommande än tidigare.

Källa: NAVET Analytics

Dramatisk nedgång i byggandet av kontor, handel, hotell och nöjeslokaler
Dramatisk nedgång i byggandet av kontor, handel, hotell och nöjeslokaler
Kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler
Kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.