Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler
Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Bakom den modesta avmattningen döljer det sig emellertid mer dramatik. Konjunkturavmattningen och den pågående Coronapandemin har lett till kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler. Som helhet minskade byggvolymen inom denna sektor med över 25 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period 2019.

Enligt NAVET Analytics visar utvecklingen på en påskyndad strukturomvandling inom sektorn, som kan leda till ett minskat behov av traditionella lokaler. Covid-19 har tvingat oss till en ny verklighet där hemarbete, distansarbete, digitala möten och distanshandel blir ännu mer vanligt förekommande än tidigare.

Källa: NAVET Analytics

Dramatisk nedgång i byggandet av kontor, handel, hotell och nöjeslokaler
Dramatisk nedgång i byggandet av kontor, handel, hotell och nöjeslokaler
Kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler
Kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler

Nyheter

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.