Nyheter

Dörr med alternativ öppning

Dörr med extra dörrblad
Anti-Barrikaddörren är en dörr som är utformad med två dörrblad för att kunna öppnas åt valfritt håll och därmed öka patient- och personalsäkerheten i psykiatrisk vårdverksamhet, vårdhem och liknande.

Dörren är speciellt framtagen för vårdhem, sjukhus, institutioner, rätts-psykiatriska och psykiatriska avdelningar. Där används ofta inåtgående dörrar eftersom en utåtgående dörr kan hindra personalen från att ha uppsikt över avdelningen. Problemet med en inåtgående dörr är att den kan barrikaderas inifrån eller om en medvetslös patient ligger innanför dörren kan den hindras från att öppnas. Nu har Swedoor/Jeld-Wen Sverige lanserat en dörr som kan öppnas både inåt och utåt för ökad patient- och personalsäkerhet.

Anti-barrikaddörren består av två dörrblad och öppnas normalt som en vanlig inåtgående dörr men vid behov kan ett infällt dörrblad låsas upp och öppnas utåt för snabb tillgång till avdelningen.

Dörren är typgodkänd i brandteknisk klass EI30 och ljudklass R’w 30 dB.

Som standard är dörren lackerad i vit kulör NCS S 0502-Y men kan även erhållas i valfri NCS S- och RAL-kulör samt med fanér eller laminat.

Dörren kan fås med bredd 10 M-13 M och höjd 20 M eller 21 M. Storleken på det infällda dörrbladet följer alltid det primära dörrbladet.

Normalt levereras dörren med träkarm och infällda gångjärn. Dörren kan även levereras med Vistamatic observationsfönster, som är en glaslösning med glaslameller där det mittersta glaset kan vinklas upp eller ner. Olika valmöjligheter för gångjärn, trösklar, lås, karmar och glasöppningar finns tillgängliga.
Mer information finns på företagets webbplats

Skriven av Anna Göth

Normal öppning, inåtgående
Normal öppning, inåtgående
Alternativ öppning, utåtgående
Alternativ öppning, utåtgående
Anti-barrikaddörren
Anti-barrikaddörren

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.