Nyheter

Dörr med alternativ öppning

Dörr med extra dörrblad
Anti-Barrikaddörren är en dörr som är utformad med två dörrblad för att kunna öppnas åt valfritt håll och därmed öka patient- och personalsäkerheten i psykiatrisk vårdverksamhet, vårdhem och liknande.

Dörren är speciellt framtagen för vårdhem, sjukhus, institutioner, rätts-psykiatriska och psykiatriska avdelningar. Där används ofta inåtgående dörrar eftersom en utåtgående dörr kan hindra personalen från att ha uppsikt över avdelningen. Problemet med en inåtgående dörr är att den kan barrikaderas inifrån eller om en medvetslös patient ligger innanför dörren kan den hindras från att öppnas. Nu har Swedoor/Jeld-Wen Sverige lanserat en dörr som kan öppnas både inåt och utåt för ökad patient- och personalsäkerhet.

Anti-barrikaddörren består av två dörrblad och öppnas normalt som en vanlig inåtgående dörr men vid behov kan ett infällt dörrblad låsas upp och öppnas utåt för snabb tillgång till avdelningen.

Dörren är typgodkänd i brandteknisk klass EI30 och ljudklass R’w 30 dB.

Som standard är dörren lackerad i vit kulör NCS S 0502-Y men kan även erhållas i valfri NCS S- och RAL-kulör samt med fanér eller laminat.

Dörren kan fås med bredd 10 M-13 M och höjd 20 M eller 21 M. Storleken på det infällda dörrbladet följer alltid det primära dörrbladet.

Normalt levereras dörren med träkarm och infällda gångjärn. Dörren kan även levereras med Vistamatic observationsfönster, som är en glaslösning med glaslameller där det mittersta glaset kan vinklas upp eller ner. Olika valmöjligheter för gångjärn, trösklar, lås, karmar och glasöppningar finns tillgängliga.
Mer information finns på företagets webbplats

Skriven av Anna Göth

Normal öppning, inåtgående
Normal öppning, inåtgående
Alternativ öppning, utåtgående
Alternativ öppning, utåtgående
Anti-barrikaddörren
Anti-barrikaddörren

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.