Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Detaljhandelns byggande sjunker i år

Nyheter

Detaljhandelns byggande sjunker i år

INGEN BILD
Detaljhandelns investeringar i byggande sjunker i år, visar Industrifaktas konjunkturbevakning.

Enligt Industrifaktas löpande konjunkturbevakning, har detaljhandelns byggande hittills i år utvecklats mycket svagt. Det har visat sig att det är både ny- och ombyggnadsinvesteringarna som sjunker.

Under första halvåret i år påbörjades husbyggnad inom handeln för drygt 3 miljarder kronor. 75 procent av volymen avser nybyggnadsinvesteringar. Fortsätter byggandet i samma takt under andra halvåret, skulle det innebära att detaljhandelns investeringar sjunker med 40 procent i år.

 

Under 2006 uppgick handelns påbörjade husbyggnadsinvesteringar till närmare 8 miljarder kronor. År 2007 och 2008 låg volymen på närmare 11 miljarder kronor.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/konjunkturbevakning/

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.