Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Detaljhandeln fortsatte växa 2007

INGEN BILD
Investeringarna i byggandet av detaljhandel ökade under förra årets tre första månader med 35 procent i årstakt.

Detaljhandelsbyggandet, som omfattade investeringar till ett värde av närmare 8 miljarder 2006, visade kvartal 1-3 en ökning med 35 procent i årstakt. Nybyggnadsinvesteringarna svarade för närmare 70 procent av påbörjandevolymen kvartal 1-3 2007, men det är ombyggnadsinvesteringarna som för tillfället visar den högsta tillväxttakten.

Ombyggnader ökar
Enligt Industrifakta bör man förvänta sig en avmattning i detaljhandelns nybyggnadsinvesteringar med hänsyn till de senaste årens kraftiga ökningar. Det är troligt att investeringarna istället förskjuts mot ökad ombyggnad och förnyelse särskilt i samband med utbyte och uppgradering av energi- och driftinstallationer.

Ökad konkurrens kräver förnyelse
Ett stort antal utländska kedjor inom såväl dagligvaruhandeln, som elektronik- och bygghandeln har de senaste åren etablerat sig i Sverige. Detta ökar trycket på befintliga aktörer att genomföra förnyelse och investeringar för att möta den ökande konkurrensen.
Samtidigt sker det en ökad inflyttning till storstadsregionerna, vilket innebär ett växande underlag för detaljhandeln, som ger förutsättningar för både utbyggnad och nyetableringar.

Hushållen förstärker köpkraften
Bakom de ökade investeringarna ligger stigande omsättning inom handeln till följd av hushållens förstärkta köpkraft och även lånefinansierad konsumtion. Konsumtionen har påverkats positivt av den kraftiga prisökningen på bostäder, som frigjort kapital vid försäljningar, men också tjänat som säkerhet vid lån till konsumtion. Skattesänkningar, låga räntenivåer och ökad sysselsättning är andra faktorer bakom hushållens växande konsumtion och flera av dessa faktorer väntas gynna hushållen även 2008.

Länk: Industrifakta AB, Marknadstrender

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.