• Nyheter
  • Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen

Nyheter

Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen

Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen
Varje halvår samlar NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och byggtekniska konsulter för att få tidiga signaler om hur byggmarknaden kommer att utveckla sig.

Genom att mäta arbetsvolym och orderstock samt genom att analysera marknadens hot och möjligheter, får NAVET Analytics tillgång till viktiga temperaturmätare för byggkonjunkturen. I den senaste sammanställningen som genomfördes i augusti, visade svaren att konsulternas arbetsvolym hade minskat med nästan 3 procent jämfört med 6 månader tillbaka. Den negativa utvecklingen har således accelererat sedan förra mätningen i januari, då minskningen uppmättes till 0,6 procent. Även jämfört med 12 månader tillbaka har läget förvärrats. Osäkerheten kring hur covid-19 utvecklas under hösten i kombination med en konjunkturnedgång, både internationellt och nationellt, påverkar givetvis förväntningarna även på byggmarknaden, där panelen tror på en fortsatt minskad orderstock de kommande sex månaderna. Konsulterna trycker på det allmänna konjunkturläget som framtida hot, samtidigt som man ser en viss räddning i det offentliga byggandet som kan agera stötdämpare de närmsta åren.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen
Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.