• Nyheter
  • Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen

Nyheter

Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen

Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen
Varje halvår samlar NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och byggtekniska konsulter för att få tidiga signaler om hur byggmarknaden kommer att utveckla sig.

Genom att mäta arbetsvolym och orderstock samt genom att analysera marknadens hot och möjligheter, får NAVET Analytics tillgång till viktiga temperaturmätare för byggkonjunkturen. I den senaste sammanställningen som genomfördes i augusti, visade svaren att konsulternas arbetsvolym hade minskat med nästan 3 procent jämfört med 6 månader tillbaka. Den negativa utvecklingen har således accelererat sedan förra mätningen i januari, då minskningen uppmättes till 0,6 procent. Även jämfört med 12 månader tillbaka har läget förvärrats. Osäkerheten kring hur covid-19 utvecklas under hösten i kombination med en konjunkturnedgång, både internationellt och nationellt, påverkar givetvis förväntningarna även på byggmarknaden, där panelen tror på en fortsatt minskad orderstock de kommande sex månaderna. Konsulterna trycker på det allmänna konjunkturläget som framtida hot, samtidigt som man ser en viss räddning i det offentliga byggandet som kan agera stötdämpare de närmsta åren.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen
Det offentliga byggandet kan dämpa nedgången i byggkonjunkturen

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.