• Nyheter
  • Den totala husbyggnadsvolymen under första halvåret 2020

Nyheter

Den totala husbyggnadsvolymen under första halvåret 2020

Den totala husbyggnadsvolymen under första halvåret 2020
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i Sverige presenteras bland annat Sveriges totala husbyggnad under första halvåret 2020.

Enligt rapporten uppgick husbyggandet till 139 miljarder kronor första halvåret i år, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Det är det offentliga byggandet samt industrin som går bra medan kontor och handel har inlett året svagt, menar NAVET Analytics i sin rapport. Det är ett speciellt år i år och sex månader kvar att beräkna, mycket kan fortfarande hända. Det är stor osäkerhet på marknaden och ännu ej påbörjade projekt kan bli framskjutna.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.