• Nyheter
  • Den totala husbyggnadsvolymen under första halvåret 2020

Nyheter

Den totala husbyggnadsvolymen under första halvåret 2020

Den totala husbyggnadsvolymen under första halvåret 2020
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i Sverige presenteras bland annat Sveriges totala husbyggnad under första halvåret 2020.

Enligt rapporten uppgick husbyggandet till 139 miljarder kronor första halvåret i år, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Det är det offentliga byggandet samt industrin som går bra medan kontor och handel har inlett året svagt, menar NAVET Analytics i sin rapport. Det är ett speciellt år i år och sex månader kvar att beräkna, mycket kan fortfarande hända. Det är stor osäkerhet på marknaden och ännu ej påbörjade projekt kan bli framskjutna.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.