• Nyheter
  • De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

Nyheter

De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018
Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna de senaste åren, inte minst under 2017, och det nu allt osäkrare läget på bostadsmarknaden, blir också de regionala skillnaderna tydliga när man bedömer utvecklingen framöver.

Enligt Industrifakta väntas de totala husbyggnadsinvesteringarna utvecklas i sidled 2018 men mellan olika regioner väntas skillnaderna bli stora. I Norrland bedöms investeringarna minska relativt kraftigt medan nedgången blir mindre i de södra delarna av landet. För flera regioner innebär 2018 sannolikt ett bakslag efter den positiva utvecklingen 2017. Ett undantag är Västra Götaland, där byggmarknaden väntas växa med över 10 procent och där främst investeringar i privata och offentliga lokaler driver tillväxten.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.