• Nyheter
  • Dator analyserar övervakningsbilder

Nyheter

Dator analyserar övervakningsbilder

Dator analyserar övervakningsbilder
Göteborgsföretaget Mindmancer har tagit fram en ny teknik som ska göra bevakningen av byggarbetsplatser säkrare och billigare.

       
 

Byggbevakaren låter en dator analysera kamerabilder och avgöra om det finns en inkräktare på området. Först därefter går larm och videosekvens till operatör.

 

 

 

Produkten, som kallas ByggBevakaren, innebär att man kontinuerligt bevakar byggarbetsplatsen med vanliga kameror. Bilderna från kamerorna behandlas sedan i en dator, som med hjälp av bland annat artificiell intelligens analyserar vad bilderna visar.


Videosekvens skickas till larmcentral

Visar bilderna inkräktare på byggarbetsplatsen skickas ett larm och en videosekvens till en larmcentral. Där tittar en operatör på videon, kontrollerar vad som händer och vidtar åtgärder. Det kan röra sig om att starta en siren och ett blixtljus på byggarbetsplatsen. Om inte det räcker för att skrämma bort inkräktaren skickas en väktare ut.
Enligt Mindmancer är fördelen med systemet att man har kontinuerlig bevakning, men tack vare datorns analys av bilderna, så går larmet enbart när det verkligen händer något.

Inkräktare skräms av siren och blixtljus
På en av de stora byggarbetsplatserna på Hisingen tog det tre dagar från installationen av bevakningssystemet till den första inkräktaren avslöjades. Därefter har det varit flera larm där det gått att skrämma bort inkräktarna med att starta sirenen och blixtljuset. I något fall har det varit nödvändigt att skicka väktare till byggarbetsplatsen.

 

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.