• Nyheter
  • Dämpad och osäker prognos för husbyggnadsinvesteringarna 2022

Nyheter

Dämpad och osäker prognos för husbyggnadsinvesteringarna 2022

Dämpad och osäker prognos för husbyggnadsinvesteringarna 2022
Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturmätning på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden steg den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar med 3 procent 2021.

Utvecklingen var splittrad mellan sektorerna och det var i första hand industrins husbyggnadsinvesteringar och bostadsbyggandet som var drivande för utvecklingen.

Prognosen för 2022 indikerar en svag minskning av husbyggnadsvolymen, vilken i första hand är en effekt av en negativ rekyl för industrins investeringar. Utvecklingen riskerar dock att försämras beroende på den mycket osäkra utvecklingen av den tragiska krisen i Ukraina, menar de analytiker som ansvarar för konjunkturrapporten. Brist på material och komponenter, fortsatt höga priser på drivmedel och vissa byggmaterial och en allmän osäkerhet kring investeringar generellt, som en följd av det svårbedömda läget i världsekonomin, kan spilla över på projekt inom andra sektorer än industrin 2022. 

Källa: Navet Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.