Nyheter

Dammfri blandning

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning
Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.

MX-A utsugsklämma är ett dammsugartillbehör som fästs på hinken och som suger upp dammet både när pulvret hälls i hinken och när massan sen blandas. Istället för att hamna i arbetarens lungor eller på golvet runt omkring sugs dammet upp av dammsugaren. Det här leder till en bättre arbetsmiljö och även en enklare och snabbare städning efteråt. 

Utsugsklämman kläms fast på hinken där man ska blanda materialet och kopplas sen till dammsugaren. Den fungerar både till dammsugarslangar med diameter 27 och 36 mm. 

Utsugsklämman kan köpas separat men följer även med Festools MX-omrörare med ergonomisk höjdjustering, stabila gummihörn, mjukstart och skyddsbygel.

Skriven av Anna Göth

MX-A utsugsklämma
MX-A utsugsklämma
MX-A utsugsklämma
MX-A utsugsklämma
MX-A utsugsklämma
MX-A utsugsklämma

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.