• Nyheter
  • Dagvattenrenande aquatextil med eget ekosystem

Nyheter

Dagvattenrenande aquatextil med eget ekosystem

GeoClean aquatextil med eget ekosystem
Dahl Sverige AB utökar sitt produktsortiment med TenCate GeoClean® dagvattenrenande aquatextil som skyddar grundvattnet från olja. Tillsammans med en dränerande beläggning bryter systemet ner olja med hjälp av mikroorganismer som sedan filtrerar renat dagvatten ner i marken.

Där en enda liter utspilld olja kan förorena 1 000 000 liter vatten finns nu GeoClean® som ett hållbart och miljövänligt alternativ vid rening av olja i dagvatten vid hårdgjorda ytor i tätbebyggda orter.

GeoClean® aquatextiler är uppbyggda av oleofila filament i en tvåfärgad dubbelskiktsstruktur. 
Det övre blå skiktet består av aktiva filament som renar vattnet genom att fixera oljan på den fintrådiga strukturen och stimulerar tillväxten genom ett biologiskt oljenedbrytande ekosystem. 
Det undre vita skiktet har en porös fiberstruktur som fungerar som en fuktgivande vattenreserv till den omkringliggande jordens mikroorganismer. Samtidigt bildar skiktet ett utrymme för ytterligare oljelagring i händelse av oavsiktliga och lokala oljespill på vägar eller parkeringsplatser. 

GeoClean® finns med tre olika reningskapaciteter - Origin, Crystal och Pure där kvarhållning och behandling ökar för varje sort. Exempel - den maximala kapaciteten för kvarhållning av olja för GeoClean® Crystal är >1 liter/m².

Aquatextilen har även en mycket hög vattenpermabilitet som möjliggör en infiltration av ett hundraårsflöde (65 mm/h), eller ännu kraftigare, även när aquatextilen har uppnått sin maximala lagringskapacitet för kolväten.

Räkneexempel:
Det genomsnittliga oljeutsläppet är ca 0,2 g/m²/vecka på vägar och parkeringar. Läckaget kan alltså bli 200 liter/år för en parkeringsplats på 20 000 m² – det vill säga cirka 4 liter olja per vecka som förorenar underliggande jordlager och lokalt grundvatten under varje större parkeringsplats i Sverige.

 
Skriven av Helena Bengtsson

Blivande parkeringsplats med TenCate GeoClean®
Blivande parkeringsplats med TenCate GeoClean®
Installation: Permeabel vägbanestruktur, installationsbädd, TenCate GeoClean® aquatextil, dräneringsskikt
Installation: Permeabel vägbanestruktur, installationsbädd, TenCate GeoClean® aquatextil, dräneringsskikt
Dagvattenrenande aquatextil nominerad till Nordbyggs Guldmedalj 2022
Dagvattenrenande aquatextil nominerad till Nordbyggs Guldmedalj 2022

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.