• Nyheter
  • Dagvattenrenande aquatextil med eget ekosystem

Nyheter

Dagvattenrenande aquatextil med eget ekosystem

GeoClean aquatextil med eget ekosystem
Dahl Sverige AB utökar sitt produktsortiment med TenCate GeoClean® dagvattenrenande aquatextil som skyddar grundvattnet från olja. Tillsammans med en dränerande beläggning bryter systemet ner olja med hjälp av mikroorganismer som sedan filtrerar renat dagvatten ner i marken.

Där en enda liter utspilld olja kan förorena 1 000 000 liter vatten finns nu GeoClean® som ett hållbart och miljövänligt alternativ vid rening av olja i dagvatten vid hårdgjorda ytor i tätbebyggda orter.

GeoClean® aquatextiler är uppbyggda av oleofila filament i en tvåfärgad dubbelskiktsstruktur. 
Det övre blå skiktet består av aktiva filament som renar vattnet genom att fixera oljan på den fintrådiga strukturen och stimulerar tillväxten genom ett biologiskt oljenedbrytande ekosystem. 
Det undre vita skiktet har en porös fiberstruktur som fungerar som en fuktgivande vattenreserv till den omkringliggande jordens mikroorganismer. Samtidigt bildar skiktet ett utrymme för ytterligare oljelagring i händelse av oavsiktliga och lokala oljespill på vägar eller parkeringsplatser. 

GeoClean® finns med tre olika reningskapaciteter - Origin, Crystal och Pure där kvarhållning och behandling ökar för varje sort. Exempel - den maximala kapaciteten för kvarhållning av olja för GeoClean® Crystal är >1 liter/m².

Aquatextilen har även en mycket hög vattenpermabilitet som möjliggör en infiltration av ett hundraårsflöde (65 mm/h), eller ännu kraftigare, även när aquatextilen har uppnått sin maximala lagringskapacitet för kolväten.

Räkneexempel:
Det genomsnittliga oljeutsläppet är ca 0,2 g/m²/vecka på vägar och parkeringar. Läckaget kan alltså bli 200 liter/år för en parkeringsplats på 20 000 m² – det vill säga cirka 4 liter olja per vecka som förorenar underliggande jordlager och lokalt grundvatten under varje större parkeringsplats i Sverige.

 
Skriven av Helena Bengtsson

Blivande parkeringsplats med TenCate GeoClean®
Blivande parkeringsplats med TenCate GeoClean®
Installation: Permeabel vägbanestruktur, installationsbädd, TenCate GeoClean® aquatextil, dräneringsskikt
Installation: Permeabel vägbanestruktur, installationsbädd, TenCate GeoClean® aquatextil, dräneringsskikt
Fördröjningsmagasin svept med TenCate GeoClean®
Fördröjningsmagasin svept med TenCate GeoClean®

Nyheter

Kommunikativ videodörrklocka

Verisure utökar sitt produktsortiment för hemlarm med en smart videodörrklocka - Arlo Video Doorbell - ett digitalt dörröga med en tvåvägs mikrofon och högtalare som gör att man både kan se och tala med den som ringer på dörren även om man inte är hemma.

Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på motståndskraft och i flera länder växte de till och med under 2020, det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Norden.

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har ökat kraftigast, det visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport som presenteras i slutet av mars.

Bosch Allt-i-ett linjelaser Atino

Allt-i-ett linjelaser

Bosch Atino är en linjelaser med ett integrerat måttband som gör att en person, på egen hand, enkelt kan mäta ut avstånd och få till en rät linje för upphängning av krokar, hyllor och tavlor utan hjälp av en ”tredje hand”.

Högsäsong för hemma-fixare

Gör-det-själv-sektorn fortsätter gynnas

Inställda utlandsresor, färre restaurangbesök och en ökad andel arbete från hemmet gynnade byggmaterialförsäljningen under 2020. I spåren av ökad husförsäljning och kraftigt stigande priser på småhus och fritidshus följde även en ökad aktivitet i gör-det-själv-sektorn, enligt Navet Analytics.