För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Coronavirus, börsfall och allmän oro- så påverkas byggmarknaden

Nyheter

Coronavirus, börsfall och allmän oro- så påverkas byggmarknaden

Coronavirus, börsfall och allmän oro- så påverkas byggmarknaden
Spridningen av coronaviruset har redan fått stora effekter för samhällsekonomin.

Restriktioner från myndigheter och företag i kombination med hushållens försiktighetsåtgärder och agerande har redan lett till ekonomiska problem och varsel i många branscher relaterade till transport, turism och besöksnäring. OECD har redan reviderat ned prognosen för den globala tillväxten och i Sverige har flera bedömare gjort detsamma gällande den svenska ekonomin. Beroende på hur stor spridningen blir kan de negativa effekterna på ekonomin bli ännu mer omfattande. Lägre konsumtionstillväxt, högre arbetslöshet och fortsatt svag börsutveckling är sannolika konsekvenser. Effekterna av finanskrisen 2007-2008 innebar att husbyggnadsinvesteringarna minskade med över 30 procent under perioden 2006-2009. Även skuldkrisen 2012 innebar kraftigt minskade investeringsvolymer. Nedgången var bredbaserad, men de negativa effekterna var särskilt stora för bostadsbyggandet samt kontors- och handelslokaler. Exempelvis mer än halverades bostadsbyggandet under 2006-2009 och under skuldkrisåren 2011-2012 föll det med 20 procent. Psykologiska effekter, lägre tillväxt och högre arbetslöshet pekar på att det är främst bostäder och privata lokaler som kommer att drabbas hårdast på byggmarknaden medan offentliga lokaler bedöms klara sig bättre.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.