• Nyheter
  • Certifiering för montering av Isodrän

Nyheter

Certifiering för montering av Isodrän

Certifiering för montering av Isodrän
Isocert är en certifiering som Isodrän AB har utformat för att säkra kvalitén på entreprenörers fuktskyddsarbete med Isodrän-metoden.

 
 

Isodräns ID-kort som verifierar att entreprenören gjort godkänt certifieringsprov.

 

Isocert är en certifiering som ska ge slutkunden rätt kvalitet på entreprenörens arbete med Isodrän-metoden för fuktskydd.
– Genom certifieringen stärker vi varumärkets kvalitativa anseende, säger Lars Källered på Isodrän.


I första steget av certifieringen ingår en kurs i fuktteori och arbete med Isodrän-metoden. Efter att ha gjort ett godkänt certifieringsprov får entreprenören ett ID-kort som verifierar detta.

Isodrän AB finns i monter A25:40.

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.