• Nyheter
  • Certifiering för montering av Isodrän

Nyheter

Certifiering för montering av Isodrän

Certifiering för montering av Isodrän
Isocert är en certifiering som Isodrän AB har utformat för att säkra kvalitén på entreprenörers fuktskyddsarbete med Isodrän-metoden.

 
 

Isodräns ID-kort som verifierar att entreprenören gjort godkänt certifieringsprov.

 

Isocert är en certifiering som ska ge slutkunden rätt kvalitet på entreprenörens arbete med Isodrän-metoden för fuktskydd.
– Genom certifieringen stärker vi varumärkets kvalitativa anseende, säger Lars Källered på Isodrän.


I första steget av certifieringen ingår en kurs i fuktteori och arbete med Isodrän-metoden. Efter att ha gjort ett godkänt certifieringsprov får entreprenören ett ID-kort som verifierar detta.

Isodrän AB finns i monter A25:40.

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.