För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Cellplast i betongen isolerar prefabstomme

Nyheter

Cellplast i betongen isolerar prefabstomme

Cellplast i betongen isolerar prefabstomme
Fagerdala EPS System är ett nytt stombyggnadssystem som är baserat på betong med isolerande cellplastkulor.

 

Fagerdala EPS Byggsystem AB lanserar ett lätt mineralbaserat byggsystem. Systemet består av fabrikstillverkade stomelement av betong, som är isolerade med hjälp av inblandade cellplastkulor. På så vis ska man, utan reglar och materialövergångar, få element som är bärande, värmeisolerande, fukttåliga och obrännbara. I systemet ingår ett komplett sortiment av element för grund, ytterväggar, stominnerväggar, mellanbjälklag och yttertak. Vid tillverkningen förses elementen även med armering, rör för el och vvs, och dessutom alla fönster. För närvarande tillverkas stomelement för småhus upp till tre våningar. Men utfackningselement för flerfamiljshus och kontor är redo att lanseras.

Låg vikt förenklar montering

   
 

Fagerdala EPS System är ett nytt system av förtillverkade stomelement för småhus. Elementen består av betong som blandats med isolerande cellplast (EPS, expanderad polystyren).

Jämfört med betong väger EPS-systemets material cirka en femtedel (2300 respektive 450 kilo per kubikmeter). Den låga vikten medför att även stora element kan transporteras och monteras. Enligt Håkan Dackefjord, som är vd på Fagerdala, ger indelningen i få stomdelar en mer rationell hantering som gör att stomresningen går fort och kostnaderna kan hållas nere.
– Rationellt byggande med förtillverkade element gör att vi kan erbjuda kunderna ett mineralbaserat hus till en rimlig kostnad, helt i nivå med trähus, säger han.

Ingen risk för köldbryggor

I och med att elementen är värmeisolerande i sin helhet ska det inte finnas någon risk för köldbryggor med värmeförluster som följd. Materialet är inte kapillärsugande och uppges ta upp enbart försumbara vattenmängder. Däremot är det ånggenomsläppligt och därför ska vattenånga kunna vandra ut genom ytterväggarna. På ytterväggarnas fasadsida fungerar en mineralisk tjockputs som väderskydd. En grundputs läggs på i fabrik och en tunnare ytputs som täcker stomskarvarna appliceras på plats. Ytputsens kulör och struktur kan då väljas efter önskemål.

 

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.