• Nyheter
  • Cellplast i betongen isolerar prefabstomme

Nyheter

Cellplast i betongen isolerar prefabstomme

Cellplast i betongen isolerar prefabstomme
Fagerdala EPS System är ett nytt stombyggnadssystem som är baserat på betong med isolerande cellplastkulor.

 

Fagerdala EPS Byggsystem AB lanserar ett lätt mineralbaserat byggsystem. Systemet består av fabrikstillverkade stomelement av betong, som är isolerade med hjälp av inblandade cellplastkulor. På så vis ska man, utan reglar och materialövergångar, få element som är bärande, värmeisolerande, fukttåliga och obrännbara. I systemet ingår ett komplett sortiment av element för grund, ytterväggar, stominnerväggar, mellanbjälklag och yttertak. Vid tillverkningen förses elementen även med armering, rör för el och vvs, och dessutom alla fönster. För närvarande tillverkas stomelement för småhus upp till tre våningar. Men utfackningselement för flerfamiljshus och kontor är redo att lanseras.

Låg vikt förenklar montering

   
 

Fagerdala EPS System är ett nytt system av förtillverkade stomelement för småhus. Elementen består av betong som blandats med isolerande cellplast (EPS, expanderad polystyren).

Jämfört med betong väger EPS-systemets material cirka en femtedel (2300 respektive 450 kilo per kubikmeter). Den låga vikten medför att även stora element kan transporteras och monteras. Enligt Håkan Dackefjord, som är vd på Fagerdala, ger indelningen i få stomdelar en mer rationell hantering som gör att stomresningen går fort och kostnaderna kan hållas nere.
– Rationellt byggande med förtillverkade element gör att vi kan erbjuda kunderna ett mineralbaserat hus till en rimlig kostnad, helt i nivå med trähus, säger han.

Ingen risk för köldbryggor

I och med att elementen är värmeisolerande i sin helhet ska det inte finnas någon risk för köldbryggor med värmeförluster som följd. Materialet är inte kapillärsugande och uppges ta upp enbart försumbara vattenmängder. Däremot är det ånggenomsläppligt och därför ska vattenånga kunna vandra ut genom ytterväggarna. På ytterväggarnas fasadsida fungerar en mineralisk tjockputs som väderskydd. En grundputs läggs på i fabrik och en tunnare ytputs som täcker stomskarvarna appliceras på plats. Ytputsens kulör och struktur kan då väljas efter önskemål.

 

Nyheter

Flexibla eluttag

Mainline är ett flexibelt system som gör det möjligt att ansluta eluttag var och när man vill i rummet. Systemet bygger på en strömskena med flyttbara el- eller datauttag som enkelt kan läggas till, tas bort eller flyttas till valfri plats längs strömskenan allt eftersom behoven förändras.

Trevlig sommar!

2019-07-02
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

DEMIDEKK Infinity 9938 Naturligt Svart

Utomhusfärg med lång livslängd

DEMIDEKK Infinity är en ny smutsavvisande, utomhusfärg från Jotun med längre glans- och kulörhållbarhet än företagets tidigare utomhusfärger och som ger huset skydd under lång tid. Den kan användas för målning av nytt eller behandlat trä utomhus, exempelvis fasader, men kan även användas på detaljer av plast eller metall.

Utekranar för varma sommardagar

Utekranar för varma sommardagar

Mora Armatur har lanserat två vattenkranar speciellt avsedda för utekök och som enkelt kopplas till en trädgårdsslang. Utekranarna består av sammanfogade rördelar och i serien ingår även uteduschar i samma design.