Nyheter

Byter hänvisning vid ändrad fara

Byter hänvisning vid ändrad fara
Med den nya nödbelysningsarmaturen Pathfinder kan hänvisningen ändras. Känner en branddetektor av rök i utrymningsvägen visar armaturen en alternativ väg ut.

    
 

Nödbelysningsarmaturen Pathfinder är försedd med två olika ljuskammare och piktogram. Styrning via branddetektorer och sprinkler kan sedan få armaturen att skifta hänvisning för utrymningsvägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en brand i, eller i närheten av, en utrymningsväg kan förutsättningarna för evakuering ändras helt. För att hantera det har en ny typ av nödbelysningsarmatur utvecklats av Effekta Power Systems.

– Vid utrymning är det alltid viktigt att styra människor så att de tar rätt väg. Det kan vår nya armatur hjälpa till med eftersom den visar olika hänvisningar beroende på den aktuella situationen, säger Mikael Rosdahl, vd på Effekta.

Det hela görs möjligt av att armaturen styrs av yttre händeler och är utformad med två olika ljuskammare som kan lysa upp två skilda piktogram.

Kan styras av branddetektor

Via en anslutning till ett externt potentialfritt relä kan hänvisningsarmaturen styras av branddetektorer eller sprinklersystem. Vid aktivering sluts eller bryts den anslutna slingan, vilket i sin tur gör att armaturen skiftar ljuskammare och piktogram. På så vis kan alternativ pilriktning och flyktväg visas. Eller så kan ett rött kryss visa att nödutgången inte ska användas.

– Armaturen har exempelvis monterats hos Ikea och visar på en utrymningsväg över ett parkeringsdäck. Men om någon sprinkler löser ut där, så skiftar armaturen till ett rött kryss, säger Mikael Rosdahl.

Säkerhet mot spänningsbortfall

Armaturen är avsedd att anslutas till ett centralt nödljusaggregat. Det kan vara en växelriktare eller avbrottsfri kraftförsörjning (UPS).

Armaturen har två lysdioder som ljuskällor och har skyddsklass IP40.

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.