Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Byter hänvisning vid ändrad fara

Byter hänvisning vid ändrad fara
Med den nya nödbelysningsarmaturen Pathfinder kan hänvisningen ändras. Känner en branddetektor av rök i utrymningsvägen visar armaturen en alternativ väg ut.

    
 

Nödbelysningsarmaturen Pathfinder är försedd med två olika ljuskammare och piktogram. Styrning via branddetektorer och sprinkler kan sedan få armaturen att skifta hänvisning för utrymningsvägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en brand i, eller i närheten av, en utrymningsväg kan förutsättningarna för evakuering ändras helt. För att hantera det har en ny typ av nödbelysningsarmatur utvecklats av Effekta Power Systems.

– Vid utrymning är det alltid viktigt att styra människor så att de tar rätt väg. Det kan vår nya armatur hjälpa till med eftersom den visar olika hänvisningar beroende på den aktuella situationen, säger Mikael Rosdahl, vd på Effekta.

Det hela görs möjligt av att armaturen styrs av yttre händeler och är utformad med två olika ljuskammare som kan lysa upp två skilda piktogram.

Kan styras av branddetektor

Via en anslutning till ett externt potentialfritt relä kan hänvisningsarmaturen styras av branddetektorer eller sprinklersystem. Vid aktivering sluts eller bryts den anslutna slingan, vilket i sin tur gör att armaturen skiftar ljuskammare och piktogram. På så vis kan alternativ pilriktning och flyktväg visas. Eller så kan ett rött kryss visa att nödutgången inte ska användas.

– Armaturen har exempelvis monterats hos Ikea och visar på en utrymningsväg över ett parkeringsdäck. Men om någon sprinkler löser ut där, så skiftar armaturen till ett rött kryss, säger Mikael Rosdahl.

Säkerhet mot spänningsbortfall

Armaturen är avsedd att anslutas till ett centralt nödljusaggregat. Det kan vara en växelriktare eller avbrottsfri kraftförsörjning (UPS).

Armaturen har två lysdioder som ljuskällor och har skyddsklass IP40.

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.