Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Byter hänvisning vid ändrad fara

Byter hänvisning vid ändrad fara
Med den nya nödbelysningsarmaturen Pathfinder kan hänvisningen ändras. Känner en branddetektor av rök i utrymningsvägen visar armaturen en alternativ väg ut.

    
 

Nödbelysningsarmaturen Pathfinder är försedd med två olika ljuskammare och piktogram. Styrning via branddetektorer och sprinkler kan sedan få armaturen att skifta hänvisning för utrymningsvägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en brand i, eller i närheten av, en utrymningsväg kan förutsättningarna för evakuering ändras helt. För att hantera det har en ny typ av nödbelysningsarmatur utvecklats av Effekta Power Systems.

– Vid utrymning är det alltid viktigt att styra människor så att de tar rätt väg. Det kan vår nya armatur hjälpa till med eftersom den visar olika hänvisningar beroende på den aktuella situationen, säger Mikael Rosdahl, vd på Effekta.

Det hela görs möjligt av att armaturen styrs av yttre händeler och är utformad med två olika ljuskammare som kan lysa upp två skilda piktogram.

Kan styras av branddetektor

Via en anslutning till ett externt potentialfritt relä kan hänvisningsarmaturen styras av branddetektorer eller sprinklersystem. Vid aktivering sluts eller bryts den anslutna slingan, vilket i sin tur gör att armaturen skiftar ljuskammare och piktogram. På så vis kan alternativ pilriktning och flyktväg visas. Eller så kan ett rött kryss visa att nödutgången inte ska användas.

– Armaturen har exempelvis monterats hos Ikea och visar på en utrymningsväg över ett parkeringsdäck. Men om någon sprinkler löser ut där, så skiftar armaturen till ett rött kryss, säger Mikael Rosdahl.

Säkerhet mot spänningsbortfall

Armaturen är avsedd att anslutas till ett centralt nödljusaggregat. Det kan vara en växelriktare eller avbrottsfri kraftförsörjning (UPS).

Armaturen har två lysdioder som ljuskällor och har skyddsklass IP40.

 

Martin Steno, redaktör

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.