Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Byggvaruanvändningen ökar

INGEN BILD
Inom industribyggande och flerbostadshus ökade byggvaruanvändningen under första kvartalet 2011, visar uppgifter från Industrifakta.

Återhämtningen på byggmarknaden fortsatte under det första kvartalet i år och den totala byggvaruanvändningen ökade mer än väntat. Baserat på påbörjade husbyggnadsprojekt, löpande underhåll och reparationer blev ökningen nästan 15 procent i årstakt. Detta är betydligt mer än prognosen för helåret 2011, som ligger på 5 procent.

Stora skillnader mellan sektorer

Den största ökningen kunde hänföras till industribyggande och flerbostadshus. Inom småhussektorn och för kommersiella lokaler minskade däremot materialvolymen något.

 

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.