Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Byggplatscontainer med säkerhetsklassad gallerbur

Nyheter

Byggplatscontainer med säkerhetsklassad gallerbur

Ferrapodcontainer med säkerhetsklassad gallerbur
Ferrapodcontainer är Containertjänsts säkerhetscontainer med en RC4 säkerhetsklassad gallerbur fastmonterad. Containern finns i storlekar 8, 10 eller 20 fot med valfri storlek på buren. De finns både till försäljning och uthyrning.

Inbrott på byggarbetsplatser är tyvärr en alltför vanlig företeelse men Containertjänsts säkerhetsklassade Ferrapodbur försvårar det avsevärt för tjuven.

Burarna finns i flera standardstorlekar och anpassas beroende på mängden verktyg och maskiner som man vill låsa in samt hur stort arbets- och förvaringsutrymme man vill ha i containern. De kan både specialanpassas beroende på kundens specifika behov eller monteras i en befintlig container.
För att förhindra insyn, eller för att ytterligare försvåra inbrott, kan buren byggas in med plåt eller byggplywood.

Ferrapodcontainern är som standard utrustad med isolering, belysning, byggcentral, värmefläkt och låsbom i säkerhetsklass 5. Gallerdörren är 1 m bred för att möjliggöra indragning av en europapall.


I Certifieringen ingår låssystem ASSA 850C/851C-50 (det går att välja egna nyckelsystem) men går även att utöka med ett extra daglås med lägre klassning.

Skriven av Helena Bengtsson.

Säkerhetsklassad gallerbur monterad i container
Säkerhetsklassad gallerbur monterad i container

Nyheter

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.