• Nyheter
  • Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Nyheter

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport
Prognoserna för 2020-2021 revideras

Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att NAVET Analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för husbyggande och underhåll 2020-2021. Att husbyggnadsinvesteringarna minskar mot bakgrund av en snabbt sjunkande tillväxt, växande arbetslöshet och ökad osäkerhet är tydligt enligt analysföretaget. Det är emellertid inte bara investeringarna som drabbas. Signaler visar att även många service- och underhållsprojekt stannar av, dels som följd av restriktioner på arbetsplatserna, dels för att det snabbt går att ställa in dessa typer av projekt i tider av osäkerhet. Underhållsvolymen är i grunden ganska stabil från år till år, men NAVET Analytics erfarenhet visar att den kan drabbas negativt under större kriser. Fastighetskrisen 1992 är ett exempel på en sådan.

I dagsläget är data och indikatorer mycket osäkra, vilket gör det extra svårt att göra framtidsbedömningar. NAVET Analytics har en lång historik i branschen och har därför bevakat marknaden under ett antal olika typer av ekonomiska kriser. Därför kan de följa historiska mönster och samband och se hur dessa påverkar olika delar av marknaden. Baserat på det man vet idag, räknar man med att den samlade underhållsvolymen minskar med 3 procent i år. Skillnaderna mellan de olika sektorerna på byggmarknaden är emellertid stora. Det finns dock risk för att NAVET Analytics tvingas revidera underhållsprognosen i negativ riktning. De värsta kriserna har medfört ännu kraftigare fall och företaget följer utvecklingen noga och löpande. Den stora frågan i detta fall är om krisen varar så pass länge att bygg- och fastighetsmarknaden påverkas kraftigt.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Alumega är ett följsamt förband i storm och jordskalv

Följsamt förband vid storm och jordskalv

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Pant på möbler för cirkulära affärer

Det svenska företaget Svedholm Design AB, som både designar och tillverkar möbler och inredning för offentlig miljö, har i sin strävan efter minskat klimatavtryck skapat en pantmodell på sina egna möbler. De produkter som kunden inte längre använder tar Svedholms tillbaka mot en pant, fräschas upp och säljs vidare som refurbished/renoverade produkter med en förnyad garanti på 2 år.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

EcoCocon naturnära panelsystem av halm

Naturnära panelsystem av halm

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.