• Nyheter
  • Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Nyheter

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport
Prognoserna för 2020-2021 revideras

Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att NAVET Analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för husbyggande och underhåll 2020-2021. Att husbyggnadsinvesteringarna minskar mot bakgrund av en snabbt sjunkande tillväxt, växande arbetslöshet och ökad osäkerhet är tydligt enligt analysföretaget. Det är emellertid inte bara investeringarna som drabbas. Signaler visar att även många service- och underhållsprojekt stannar av, dels som följd av restriktioner på arbetsplatserna, dels för att det snabbt går att ställa in dessa typer av projekt i tider av osäkerhet. Underhållsvolymen är i grunden ganska stabil från år till år, men NAVET Analytics erfarenhet visar att den kan drabbas negativt under större kriser. Fastighetskrisen 1992 är ett exempel på en sådan.

I dagsläget är data och indikatorer mycket osäkra, vilket gör det extra svårt att göra framtidsbedömningar. NAVET Analytics har en lång historik i branschen och har därför bevakat marknaden under ett antal olika typer av ekonomiska kriser. Därför kan de följa historiska mönster och samband och se hur dessa påverkar olika delar av marknaden. Baserat på det man vet idag, räknar man med att den samlade underhållsvolymen minskar med 3 procent i år. Skillnaderna mellan de olika sektorerna på byggmarknaden är emellertid stora. Det finns dock risk för att NAVET Analytics tvingas revidera underhållsprognosen i negativ riktning. De värsta kriserna har medfört ännu kraftigare fall och företaget följer utvecklingen noga och löpande. Den stora frågan i detta fall är om krisen varar så pass länge att bygg- och fastighetsmarknaden påverkas kraftigt.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.