• Nyheter
  • Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Nyheter

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport
Prognoserna för 2020-2021 revideras

Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att NAVET Analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för husbyggande och underhåll 2020-2021. Att husbyggnadsinvesteringarna minskar mot bakgrund av en snabbt sjunkande tillväxt, växande arbetslöshet och ökad osäkerhet är tydligt enligt analysföretaget. Det är emellertid inte bara investeringarna som drabbas. Signaler visar att även många service- och underhållsprojekt stannar av, dels som följd av restriktioner på arbetsplatserna, dels för att det snabbt går att ställa in dessa typer av projekt i tider av osäkerhet. Underhållsvolymen är i grunden ganska stabil från år till år, men NAVET Analytics erfarenhet visar att den kan drabbas negativt under större kriser. Fastighetskrisen 1992 är ett exempel på en sådan.

I dagsläget är data och indikatorer mycket osäkra, vilket gör det extra svårt att göra framtidsbedömningar. NAVET Analytics har en lång historik i branschen och har därför bevakat marknaden under ett antal olika typer av ekonomiska kriser. Därför kan de följa historiska mönster och samband och se hur dessa påverkar olika delar av marknaden. Baserat på det man vet idag, räknar man med att den samlade underhållsvolymen minskar med 3 procent i år. Skillnaderna mellan de olika sektorerna på byggmarknaden är emellertid stora. Det finns dock risk för att NAVET Analytics tvingas revidera underhållsprognosen i negativ riktning. De värsta kriserna har medfört ännu kraftigare fall och företaget följer utvecklingen noga och löpande. Den stora frågan i detta fall är om krisen varar så pass länge att bygg- och fastighetsmarknaden påverkas kraftigt.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.