• Nyheter
  • Byggmaterialvolymerna på rekordnivå i år

Nyheter

Byggmaterialvolymerna på rekordnivå i år

Byggmaterialvolymerna på rekordnivå i år. Foto Yvonne Brinck
I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisas volymutvecklingen för byggmaterialvändningen i samband med husbyggnad.

Byggmaterialvärdet för de första tre månadernas husbyggnad i år beräknas till ca 19 miljarder kronor. I den volymen ingår allt konstruktionsmaterial exklusive installationsvaror. Jämfört med samma period förra året har byggmaterialvärdet ökat med hela 45 procent. Byggmaterialvolymen baseras på alla de bostads- och lokalbyggnadsprojekt som påbörjats under första kvartalet i år. Patrik Wikman, VD på analysföretaget Industrifakta, menar att ökningen främst förklaras av ett ökat flerbostadshusbyggande, men att också det senaste årets växande offentliga investeringar ligger bakom.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.