Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Byggmaterialvolymen minskade första halvåret

Nyheter

Byggmaterialvolymen minskade första halvåret

INGEN BILD
Materialvärdet för ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler sjönk under första halvåret, visar rapport från Industrifakta.

Industrifaktas färska konjunkturrapport Marknadstrender Bygg beskriver bland annat byggmaterialvolymens utveckling. Enligt rapporten pekar halvårsutfallet på en minskning med cirka 15 procent i materialvärde. Utfallet beskriver materialvärdet vid ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler.

Tillväxt för offentliga lokaler

Den svagaste utvecklingen visar nybyggnad av flerbostadshus samt industri och privata lokaler. Nybyggnad av offentliga lokaler hade under första halvåret i år en tillväxt i årstakt på knappt 40 procent. Under 2008 beräknas byggmaterialvärdet för de beräknade sektorerna ha uppgått till cirka 30 miljarder kronor. Det innebär en minskning med ett par procent jämfört med 2007.


Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/marknadstrender_bygg_a.pdf

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.