• Nyheter
  • Byggmaterialvärdet minskar efter de tre första kvartalen 2018

Nyheter

Byggmaterialvärdet minskar efter de tre första kvartalen 2018

Byggmaterialvärdet minskar efter de tre första kvartalen 2018. Foto: Anders Wester
I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg beräknas byggmaterialvärdet för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under de tre första kvartalen uppgå till närmare 54 miljarder kronor.

Under 2017 uppgick värdet till närmare 80 miljarder kronor, således pekar årstakten på en nedgång med omkring 7 procent i år. På en generellt minskande marknad kan man notera att det offentliga husbyggandet utvecklas mer positivt än övriga sektorer och så gör även ombyggnadsvolymen inom flerbostadshus.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Låglutande infästningssystem för solpaneler

Weland Stål har utvecklat ett infästningssystem för solpaneler anpassat för våra nordiska förhållanden. Infästningssystet är beräknat och testat för att klara tuffa vind- och snöförhållanden. Systemet passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare.

Golv med inspiration från natur och teknik

Golv med inspiration från natur och teknik

Interface har lanserat två nya golvkollektioner, Visual Code™ Textilplatta och Drawn Lines™ LVT-golv, båda med en design som inspirerats av natur och teknik. Kollektionerna är utformade för att kunna kombineras men går också bra att använda var för sig.

Fallande husbyggnadsinvesteringar

Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar, som avser ny- och ombyggnad av bostäder samt privata och offentliga lokaler, uppgick enligt Industrifakta till närmare 180 miljarder under kvartal 1-3 i år.