• Nyheter
  • Byggmaterialvärdet minskar efter de tre första kvartalen 2018

Nyheter

Byggmaterialvärdet minskar efter de tre första kvartalen 2018

Byggmaterialvärdet minskar efter de tre första kvartalen 2018. Foto: Anders Wester
I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg beräknas byggmaterialvärdet för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under de tre första kvartalen uppgå till närmare 54 miljarder kronor.

Under 2017 uppgick värdet till närmare 80 miljarder kronor, således pekar årstakten på en nedgång med omkring 7 procent i år. På en generellt minskande marknad kan man notera att det offentliga husbyggandet utvecklas mer positivt än övriga sektorer och så gör även ombyggnadsvolymen inom flerbostadshus.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.